Lokala och regionala arrangemang

SLFF anordnar lokala och regionala arrangemang på en rad orter i landet. Arrangemangen syftar till att erbjuda medlemmar en arena att träffas, byta erfarenheter och ge fortbildning och inspiration.

Ansvarig för de lokala och regionala arrangemangen är SLFF:s medlemsombud Frida Engman, frida.engman@slff.se, 08-440 84 80.


2017

18 september, Stockholm

Grejen med svenska språket

Vad är det som gör att vi förstår varandra? En person som gått djupare än många andra för att försöka svara på den frågan är Sara Lövestam. Som skönlitterär författare, språkvetare och lärare i svenska för invandrare arbetar hon med språket ur många vinklar. Under kvällen blandar Sara kunskap med kuriosa om svenska språket, samt delar med sig av sin väg till författarskapet – om glädjeämnen och utmaningar i skrivandet.

Läs mer i inbjudan till Grejen med svenska språket (pdf, öppnas i nytt fönster)

18 maj, Stockholm

Endast det bästa är gott nog för barnen! – Visning av utställningen ”En sagolik skola – folkskolan 175 år”

Välkommen till en visning av utställningen "En sagolik skola – folkskolan 175 år" på Prins Eugens Waldermarsudde. Ambitionerna med folkskolans utveckling under första delen av 1900-talet var stora. Utställningen berättar om folkskolans pionjärer, om barnens och lärarnas villkor med tyngdpunkt på bilder och berättande.Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarstiftelsen som driver projektet En sagolik skola, visar oss utställningen.

Läs mer i inbjudan till Endast det bästa är gott nog för barnen! (pdf, öppnas i nytt fönster)

29 mars, Göteborg

Varför ska jag lära mig det här? – En kväll om den svårfångade motivationen
En av de vanligaste frågorna i klassrummet som lärare får från elever är ”Varför ska jag lära mig det här?”. Frågan har ännu större aktualitet med den utmaning skolan ställs inför i och med digitaliseringen av lärmiljön.Välkommen till en högaktuell kväll där Jan Blomgren ringar in vad som främjar och hämmar elevers motivation i en digitaliserad miljö. Vilka faktorer har enligt elevernas perspektiv betydelse för med vilken motivation de tar sig an de situationer och uppdrag som de möter under sin grundskoleutbildning?

Jan Blomgren doktorerade i november 2016 med sin avhandling "Den svårfångade motivationen: elever i en digitaliserad lärmiljö" vid Göteborgs universitet, utbildningsvetenskapliga fakulteten, institutionen för pedagogik och specialpedagogik. Avhandlingen handlar om elevers lärprocesser, motivation och målsättning med sitt lärande i en miljö med god tillgång till digitala resurser. Jan har lång erfarenhet som lärare och arbetar idag som utvecklingsledare inom Frida Didaktikcentrum AB:s verksamhet.

Läs mer i inbjudan till Varför ska jag lära mig det här? (pdf, öppnas i nytt fönster)

13 mars, Malmö

12 tankar om skolans digitalisering
Edward Jensinger har en bakgrund som rektor, utbildningschef och områdeschef och har i många år varit tongivande i den offentliga debatten om skolans digitalisering i såväl sociala medier som i föreläsningssammanhang och krönikor. Han är författare till boken "12 tankar om skolans digitalisering" där han delar med sig av sina erfarenheter av digitala förändringsprocesser och ger läsaren en del konkreta tips att själv arbeta vidare med.

Varmt välkommen till en högaktuell kväll där Edward Jensinger delger oss sina tankar om skolans digitalisering och kopplingen till läromedel.

Läs mer i inbjudan till "12 tankar om skolans digitalisering" (pdf, öppnas i nytt fönster)

9 mars, Stockholm

Vart är svenskan på väg? – Trender och tendenser i dagens skriftspråk
Hur lever och förändras vårt språk och hur ska man förhålla sig till den pågående utvecklingen? SLFF hälsar varmt välkommen till en kväll om språkregler, författarengagemang och kärleken till språket! Siv Strömquist är föreläsare.

Siv Strömquist är docent i nordiska språk vid Uppsala universitet och har i sin forskning och undervisning ägnat särskilt intresse åt skrivande och språkriktighet. Hon är författare till flera kursböcker, främst inriktade på skrivteori och skrivkonst. Senaste bidraget är Skiljeteckensboken (2013, Morfem).

Läs mer i inbjudan till Vart är svenskan på väg? (pdf, öppnas i nytt fönster)

15 februari, Umeå

Som blixtar från klar himmel - om kvinnor i historieböckerna
Under flera år har diskussionen förts kring avsaknaden av kvinnor i historieböckerna. På uppdrag av regeringens delegation för jämställdhet i skolan gjordes en granskning av läromedel i historia 2010 och resultaten av den granskningen har sedan lyfts i flera sammanhang. Sveriges Läromedelsförfattares Förbund hälsar dig varmt välkommen till en kväll om maktperspektiv, kvinnor i historieböckerna och historieundervisning där kvinnor görs till subjekt.

Lina Lindström, som föreläser under denna kväll, är lärare i svenska och historia och undervisar på Midgårdsskolan i Umeå. Hon strävar efter att integrera värdegrundsfrågor och olika förhållningssätt i sin verksamhet. Lina bloggar på Skolvärlden där hon beskriver hur hon tänker och gör för att inte missa kvinnorna och de kvinnliga perspektiven i sin historieundervisning.

Läs mer i inbjudan till Som blixtar från klar himmel_Umeå_170215 (pdf, öppnas i nytt fönster)

25 januari, Stockholm

Läsförståelse - något alla lärare oavsett ämne borde undervisa i
Resultatet från den senaste PISA-undersökningen 2015 visar att svenska 15-åringars läsförståelse förbättrats, och Sveriges resultat har gått från att ligga under OECD-genomsnittet 2012 till att nu vara något högre än genomsnittet. Det är främst lågpresterande elever som står för resultatförbättringen. Men vi får inte glömma att cirka var femte svensk elev, det vill säga 18 procent, inte har sådan grundläggande läsförståelse som krävs för att klara sig i samhället. Även likvärdigheten har minskat på ett oroväckande sätt. Men det finns mycket vi kan göra för att ändra detta, inte minst genom en aktiv och medveten läsförståelseundervisning i alla ämnen! Sveriges Läromedelsförfattares Förbund hälsar dig välkommen till en kväll om läsförståelse med Barbro Westlund.

Barbro Westlund är filosofie doktor i didaktik, lektor i läs- och skrivutveckling vid institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet och medlem i SLFF. Hon är tidigare lågstadielärare och läromedelsförfattare till flera uppmärksammade böcker som rör aktiv läsförståelseundervisning, bland annat Aktiv läskraft – att undervisa i lässtrategier för förståelse (2015, Natur och Kultur). Barbro engageras ofta som föreläsare i projekt kring läsning såsom Läslyftet och Berättarministeriet, där hon i den senare också varit med i referensgruppen.

Läs mer i inbjudan till Läsförståelse Stockholm 170125 (pdf, öppnas i nytt fönster)

28 augusti 2017