SLFF:s lokala grupp Södra

Ansvariga: Bengt Kjöllerström, Lund, tfn 046-12 60 18, Stefan Haskå, tfn 0709-85 39 53


2015

Tisdag den 27 januari

Pedagogisk kompetens i morgondagens samhälle
Hur ska det gå för läromedel och läromedelsförfattare i framtidens samhälle? Välkommen till en kväll med debatt och samtal om kunskap, kompetens, lärande och läromedel i framtidens samhälle.
Anmälan: Senast den 23 januari till Bengt Kjöllerström, bengt@kj2.se
Läs mer i inbjudan (pdf, öppnas i nytt fönster)

Onsdag den 18 februari

Studiecirkel: Den interaktiva läroboken
Vi träffas i en mindre grupp för att fördjupa oss i hur läroboken kan bli mer interaktiv.
Anmälan: Senast den 9 februari till Bengt Kjöllerström, bengt@kj2.se
Läs mer i inbjudan (pdf, öppnas i nytt fönster)

Tisdag den 28 april

Eva Larsson: PowerPoint – sövande eller aktiverande?
Anmälan: Senast den 23 april till Bengt Kjöllerström, bengt@kj2.se
Läs mer i inbjudan (pdf, öppnas i nytt fönster)

För ovanstående träffar gäller:

Tid: kl. 18.00–21.00
Plats: Dagcentralen, Sankt Laurentiigatan 18, in på gården, Lund.
Anmälan: Senast en vecka före träffen till Bengt Kjöllerström, bengt@kj2.se
Glöm inte att ge besked om återbud.
Ta gärna med en kollega som har intresse för ämnet!

2014

Tisdag den 16 december

Papyrus, pergament och lump
En boksamlare berättar om papperstillverkning och bokband. SLFF-medlemmen, tillika ansvarig för södra gruppen, Stefan Haskå, berättar om ett av sina intressen och visar upp några rara exemplar.
Tid: kl. 18.00-21.00.
Plats: Dagcentralen, Sankt Laurentiigatan 18, in på gården, Lund
Förtäring: Förbundet bjuder medlemmar på middag (kötträtt med efterrätt).
Anmälan: Anmälan: Senast 9 december till Stefan Haskå, stefanhaska@gmail.com (070-9853953)
Läs mer i inbjudan (pdf, öppnas i nytt fönster)

Onsdag den 22 oktober

Lärkan – interaktiv bok om lärkan
Demonstration av interaktivt läromedel.
Tid: kl. 18.00–21.00.
Plats: Dagcentralen, Sankt Laurentiigatan 18, in på gården, Lund
Anmälan: Senast 1 vecka innan till Bengt Kjöllerström per e-post: bengt@kj2.se.
Läs mer i inbjudan (pdf, öppnas i nytt fönster)

Måndag den 29 september

Det fria distansutbildningsverktyget Moodle
Bengt Kjöllerström demonstrerar Moodle och berättar om sina erfarenheter av utbildningen.
Tid: kl. 18.00–21.00.
Plats: Dagcentralen, Sankt Laurentiigatan 18, in på gården, Lund
Anmälan: Senast 1 vecka innan till Bengt Kjöllerström per e-post: bengt@kj2.se.
Läs mer i inbjudan (pdf, öppnas i nytt fönster)

Torsdag den 11 september

Så använder jag läromedel på internet – egna och andras
Magnus Ehinger berättar om sina erfarenheter av internet som läromedel i skolan.
Tid: kl. 18.00–21.00.
Plats: Dagcentralen, Sankt Laurentiigatan 18, in på gården, Lund
Anmälan: Senast 8 september till Bengt Kjöllerström per e-post:  bengt@kj2.se.
Läs mer i inbjudan (pdf, öppnas i nytt fönster)

Lördag den 12 juni

Kristianstad 400 år
Tid: kl. 18.00.
Plats: Samling huvudentrén till Rådhus Skåne vid Stora Torg, Kristianstad.
Anmälan: Senast den 5 juni till Stefan Haskå, stefanhaska@gmail.com.
Läs mer i inbjudan till Kristianstad 400 år (pdf, öppnas i nytt fönster)

19 januari 2015