Länkar

Här hittar du länkar som är användbara för en läromedelsförfattare.

Svenska upphovsrättsorganisationer

ALIS
Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS)
Bonus Copyright Access 
Copyswede
Föreningen Svenska Tecknare
Konstnärliga- och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd (KLYS)
Svenska Fotografers Förbund
Svenska Journalistförbundet
Sveriges Dramatikerförbund
Sveriges Författarförbund

Internationella upphovsrättsorganisationer

Dansk Forfatterforening
European Writers' Council (EWC)
Finlands Facklitterära Författare (STIK)
Sanasto (Finland)
Hagpenkir (Island)
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF)
Rithøvundafelag Føroya (Färöarna)
International Authors Forum

Upphovsrätt

Se ovanstående förbund och organisationer

Copyright Clearance Center
Upphovsrättslagen finns i sin helhet i databasen Rättsnätet

Förlag/Branschorganisationer

Branschforeningen for undervisningsmedel
Den norske Forleggerforening
Storyside
Föreningen Svenska Läromedel (FSL)
Svenska Förläggareföreningen
International Publishers Association
Theducation (webbaserade läromedel och virtuella klassrum)

Språkvård

Språkbanken (Göteborgs universitet) 
Forskningscentralen för de inhemska språken (Focis), råd och rekommendationer
Svenska Akademien
Svenska datatermgruppen
Språkrådet
Terminologicentrum (TNC)

Skola och studerande

Kalendarium: IT i skolan
Kolla Källan (Skolverkets satsning på IT i skolan)
KK-stiftelsen
Lektion.se
Skolverket

Läromedel

Länkskafferiet (Skolverket)
Nationella SLI.SE
Skolverket - tema läromedel

Läs- och skrivsvårigheter

BTJ Talböcker
Förbundet Funktionshindrande Med Läs- och Skrivsvårigheter (FMLS), d.v.s Dyslexiförbundet 
Inläsningstjänst
Specialpedagogiska myndigheten
Fungerande medier
Synskadades Riksförbund
Myndigheten för tillgängliga medier

Ge ut på eget förlag

Bolagsverket
Books on Demand. Att själv publicera böcker
Föreningen Svenska Läromedel (FSL) 
Företagarna
Företagsregistering (information och tjänster  från myndigheter)
Svenska ISBN-centralen Kungliga Biblioteket
Kungliga Biblioteket
Läromedelsdistributören LäroMedia Bokhandel i Örebro AB
PAR
Patent- och registreringsverker (PRV)
PRV - om upphovsrätt
Pliktleveransenheten Kungliga Bibilioteket
Skatteverket
FS butiken (lagerföring och distribution av böcker)
Starta & driva företag (Björn Lundén Information)
Verksamt om att starta ett eget förlag eller att ge ut e-böcker

Stipendier

Sveriges författarfond – arbets- och resestipendier

Andra länkar

Bokföringsnämnden
Författarcentrum
Engelsk-svensk förlagsordlista
Referensboken.com 
Forskning
Nationella skolbiblioteksgruppen
Svensk Bokkonst
Sveriges Facköversättarförening
Världsbokdagen

7 juli 2017