Medlemskap

Sök medlemskap, just nu reducerad avgift!

För medlemskap som påbörjas 1 september–31 december 2015 är årsavgiften endast 300 kronor. Årsavgiften för tiden 1 juli 2015–30 juni 2016 är 600 kronor.

SLFF arbetar på många olika sätt för att stärka läromedelsförfattarens ställning och förhandlingsposition. Att vara medlem i förbundet innebär en trygghet för dig som författare. Om du deltar på våra kurser eller förbundsmöten ges du också möjlighet att träffa likasinnade.

Läs om de förmåner du har som medlem under Medlemsförmåner i menyn till vänster.

Vem kan bli medlem?

SLFF:s medlemmar skapar läromedel i alla ämnen, för alla målgrupper och alla förlag. Enligt SLFF:s stadgar § 3 kan du som har utarbetat eller håller på att utarbeta verk (tryckt material som t.ex. bok eller övningshäfte; digitalt material som t.ex. ljudbok, e-bok, cd, internet, TV eller radio) för undervisningsändamål, som offentliggörs eller ska offentliggöras i Sverige, ansöka om att bli medlem. Om du håller på med ditt första läromedel kan du bli tillfällig medlem under högst två år.

För att få permanent medlemskap måste du sedan sända in ett exemplar av din bok etc. till SLFF.

Årsavgiften, som gäller för tiden 1 juli – 30 juni, är för närvarande 600 kr. Årsavgift fastställs på SLFF:s årsmöte.

Ansökningsblankett

För att ansöka om medlemskap måste du fylla i en ansökningsblankett och skicka in den till SLFF:s kansli.

PDF-format: Blankett (pdf, öppnas i nytt fönster).

När du hämtat medlemsansökan fyller du i, skriver ut och undertecknar den. OBS! Du måste ställa om till liggande format när du vill skriva ut. Skicka medlemsansökan per post till Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, Drottninggatan 61, 111 21 Stockholm. Ansökan kan inte ske via fax eller e-post. Vill du ha ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta SLFF:s kansli tfn 08-440 84 80.

SLFF och PUL

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund använder de personuppgifter som samlas in för administration (medlemsavgifter, utbetalning av stipendier med mera), för information till dig om vår verksamhet samt för intern statistik och analys.

Vi lämnar ut uppgifter till samarbetspartners för administration kopplade till medlemskapet (t.ex. tryckerier) och för utbetalning av stipendier (bank). För samarbetspartners gäller särskilda sekretessförbindelser och att inga uppgifter får lämnas vidare eller användas för något annat syfte än det som avtalats.

Du kan själv kontrollera och ändra de flesta av dina uppgifter genom att logga in på https://ansokan.slff.se (sidan för registrering av läromedel och ansökan om stipendium på SLFF:s webbplats, www.slff.se)

Du är också välkommen att kontakta oss per e-post till adm@slff.se för att få ett registerutdrag och/eller begära rättelse av felaktiga eller inaktuella uppgifter gällande dig själv.

28 oktober 2015