Medlemskap


Sök medlemskap! Just nu reducerad avgift!
För medlemskap som påbörjas 1 september–31 december 2015 är årsavgiften endast 300 kronor. Årsavgiften för tiden 1 juli 2015–30 juni 2016 är 600 kronor.

SLFF arbetar på många olika sätt för att stärka läromedelsförfattarens ställning och förhandlingsposition. Att vara medlem i förbundet innebär en trygghet för dig som författare. Om du deltar på våra kurser eller förbundsmöten ges du också möjlighet att träffa likasinnade.

Läs om de förmåner du har som medlem under Medlemsförmåner i menyn till vänster.

Vem kan bli medlem?

SLFF:s medlemmar skapar läromedel i alla ämnen, för alla målgrupper och alla förlag. SLFF har 1 600 medlemmar. Förbundet arbetar ständigt med aktiv medlemsvärvning, och har liksom hos Författarförbundet ett system för ansökningsförfarande som tillämpas innan medlemskap kan beviljas. För att antas som medlem ska den sökande uppfylla vissa kriterier:

Utdrag ur Sveriges Läromedelsförfattares Förbunds stadga

§3 Medlemskap:

”Den som utarbetat i Sverige offentliggjort verk som kan användas i undervisningssammanhang, kan efter ansökan hos styrelsen bli medlem i förbundet.”

Offentliggjort verk
Offentliggjort verk menas att läromedelsförfattare kan ansöka om att bli medlem i förbundet oavsett publiceringsformen för sitt verk, tryckt som digitalt. Detta betyder att medlemskap kan beviljas, oavsett om verket är publicerat i tryckt bokform (utgivet) eller digitalt publicerat på internet (tillgängliggjort online). Nyckelkriterierna för SLFF:s antagningsnämnd vid prövning av medlemskap är: utarbetat i Sverige, offentliggjort, verk och undervisningssammanhang.

Utarbetat i Sverige
Detta innebär att den sökande ska ha varit delaktig, dels i den pedagogiska uppläggningen, dels ha författat en beskrivande framställning i ord av tankar, händelser, uppgifter etc. i det färdiga verket. Båda rekvisiten ska vara uppfyllda.

Offentliggjort
Verket (läromedlet) kan ha blivit offentliggjort av ett svenskt förlag, ett eget förlag eller en högskoleinstitution. I de fall verket har utgivits på eget förlag behöver Antagningsnämnden skriftlig dokumentation om spridning och försäljning av läromedlet, då egenutgivna verk oftast inte har genomgått redaktionell kvalitetskontroll.
Verk
Förutsättningen för att någon ska kunna bli medlem är att den sökande är upphovsperson till det verk som ligger till grund för ansökan. För att en upphovsperson ska ha upphovsrätt till ett verk, måste verket ha ett visst mått av originalitet. Verk av obetydligt omfång, t.ex. enstaka blad, kan vara skyddade i upphovsrättslagens mening men utgör inte grund för medlemskap.
Undervisningssammanhang
Verket ska ha framställts i syfte att användas i undervisning. Det ska helst finnas anvisningar om vilka verket är utformat för, t.ex. skolform och åldersgrupp, så att det framgår att verket är avsett att användas i undervisningssammanhang.

Den som uppfyller villkoren kan antas som medlem efter att ha ansökt om medlemskap på föreskrivet sätt.

Årsavgiften, som gäller för tiden 1 juli – 30 juni, är för närvarande 600 kr. Årsavgift fastställs på SLFF:s årsmöte.

Ansökningsblankett

För att ansöka om medlemskap måste du fylla i en ansökningsblankett och skicka in den till SLFF:s kansli.

Ansökningsblankett för medlemskap (pdf, öppnas i nytt fönster).

När du hämtat medlemsansökan fyller du i, skriver ut och undertecknar den. OBS! Du måste ställa om till liggande format när du vill skriva ut. Skicka medlemsansökan per post till Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, Drottninggatan 61, 111 21 Stockholm. Ansökan kan även ske via e-post. Använd då rtf-filen i länken ovan.

Vill du ha ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta SLFF:s kansli tfn 08-440 84 80.

SLFF och PUL

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund använder de personuppgifter som samlas in för administration (medlemsavgifter, utbetalning av stipendier med mera), för information till dig om vår verksamhet samt för intern statistik och analys.

Vi lämnar ut uppgifter till samarbetspartners för administration kopplade till medlemskapet (t.ex. tryckerier) och för utbetalning av stipendier (bank). För samarbetspartners gäller särskilda sekretessförbindelser och att inga uppgifter får lämnas vidare eller användas för något annat syfte än det som avtalats.

Du kan själv kontrollera och ändra de flesta av dina uppgifter genom att logga in på https://ansokan.slff.se (sidan för registrering av läromedel och ansökan om stipendium på SLFF:s webbplats, www.slff.se)

Du är också välkommen att kontakta oss per e-post till adm@slff.se för att få ett registerutdrag och/eller begära rättelse av felaktiga eller inaktuella uppgifter gällande dig själv.

7 juli 2017