Om SLFF

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (SLFF) är huvudorganisation för Sveriges läromedelsförfattare i alla ämnen, för alla målgrupper från förskola till högskola och har cirka 1 600 medlemmar.

Förbundet leds av en styrelse på åtta personer. SLFF:s kansli samt förbundets servicebolag Läromedelsförfattarna i Sverige AB (LISAB) finns i Stockholm.

SLFF:s uppgifter

 • SLFF är huvudorganisation för Sveriges läromedelsförfattare och utlöser som sådan avtalslicensen för kopiering för undervisningsändamål.
 • SLFF bevakar läromedelsförfattarnas rättigheter gentemot förlag och myndigheter och är remissinstans - d.v.s. har rätt att avge yttrande beträffande nya lagförslag.
 • SLFF förhandlar om ramavtal och andra avtal med förlag och organisationer.
 • SLFF bevakar upphovsrättsfrågor.
 • SLFF följer noga utvecklingen inom informationsteknologin och hur denna påverkar upphovsrätten och läromedelsförfattarens roll.
 • SLFF försöker skapa kontakter med nya aktörer inom läromedelsområdet i Sverige, Norden och Europa.
 • SLFF informerar om och framhåller läromedlens betydelse i utbildningssamhället.
 • SLFF:s helägda servicebolag: Läromedelsförfattarna i Sverige AB är medlem i Bonus Copyright Access.
 • SLFF är en av stiftarorganisationerna till ALIS - Administration av Litterära Rättigheter I Sverige.
 • SLFF är medlem i KLYS - Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd.
 • SLFF är medlem i Copyswede.
 • SLFF har ett livligt internationellt och nordiskt samarbete och är medlem i Nordiska Författar- och översättarrådet och i European Writers' Council (EWC).
 • SLFF är medlem i International Authors Forum (IAF).
 • SLFF representeras i Nationella skolbiblioteksgruppen. Skolbiblioteksgruppen utser bland annat "årets skolbibliotek".
 • SLFF är medlem i Svensk Bokkonst.
 • SLFF erbjuder en omfattande medlemsservice för att stärka kompetensen hos medlemmarna och skapa gemenskap i ett ofta ensamt författararbete.
 • SLFF erbjuder kurser.
 • SLFF erbjuder individuell hjälp och rådgivning.

Medlemsverksamhet

 • Års- och förbundsmöten med seminarier
 • Författarträffar för medlemmar som skriver för samma förlag
 • Kursverksamhet
 • Facklig information
 • Tidskriften Manus som utkommer fyra gånger per år
7 juli 2017