Utställningen En sagolik skola engagerade

Den 25 januari träffades SLFF:s medlemmar i Malmö för en exklusiv förhandsvisning av utställningen En sagolik skola – folkskolan 175 år på Malmö museer.

Eva-Lis Sirén ordförande i Lärarstiftelsen som driver projektet En sagolik skola, visade utställningen. Hon berättade engagerat om folkskolans grundande och hur barns villkor, pedagogiken och skolans roll förändrats genom åren. En fantastisk utställning!

I den svenska Folkskolestadgan bestämdes för första gången att alla barn skulle få gå i skolan. Ambitionerna med folkskolans utveckling under första delen av 1900-talet var stora. Sedan dess har skolan, pedagogiken, lärarrollen och inte minst barnens villkor förändrats – och debatterats. Vad kan vi lära av historien och hur vill vi ha det i framtiden?

Utställningen berättar om folkskolans pionjärer, om barnens och lärarnas villkor med tyngdpunkt på bilder och berätt­ande. Läs mer på www.ensagolikskola.se

22 januari 2018