Läromedelspolicy för Stockholm stad

Nu har Stockholm stad tagit fram en Läromedelspolicy som SLFF är väldigt positivt till. 

- Väldigt bra för våra medlemmar, hoppas att utbildningsnämnden godkänner policyn och att den sprider sig även till övriga delar i landet, säger Wiwi Ahlberg, ordförande, och Jenny Lundström, förbundsdirektör, SLFF.

Läromedelspolicyns mål och syfte är att: Alla elever i Stockholms stads skolor ska ha god tillgång till relevanta analoga och digitala läromedel och lärresurser av hög kvalitet, anpassade efter elevers individuella behov i den aktuella situationen.

Skolan bör tillhandahålla såväl analoga som digitala läromedel och lärresurser eftersom de inte ersätter, utan kompletterar varandra och aktiverar delvis olika kognitiva processer. Alla stadens skolor ansvarar för att en inventering av läromedel och lärresurser genomförs kontinuerligt för att säkerställa att det finns rätt tillgång till högkvalitativa läromedel.

Stockholms Stads utbildningsförvaltning föreslår att Utbildningsnämnden i Stockholm godkänner förslaget till Läromedelspolicy och överlämnar det till kommunstyrelsen. Läs Stockholms Stads förslag till Läromedelspolicy: https://lnkd.in/gVS8gBX

19 mars 2018