Lediga veckor i Visby!

Som medlem i SLFF har du förmånen att vistas i vår skrivarlya i Visby. Efter ordinarie ansökningstid finns det nu restveckor att boka.

Logga in på medlemsingången för bokning och mer information.

http://www.slff.se/Medlemsingang/

24 januari 2018