Tyst kunskap i Göteborg

Den 9 november föreläste Anette Jahnke för SLFF:s medlemmar, i Göteborg, om den tysta kunskap som uppstår i vår verksamhet och som ligger till grund för den kunskap vi uttrycker. 

I skolans värld talar vi ofta om kunskap i form av explicit kunskap så som vetenskaplig kunskap, fakta, förståelse, färdigheter och förmågor. Men explicit kunskap vilar på tyst kunskap som skapas i den praktik vi är verksamma. Varför behöver vi snacka om tyst kunskap? Vad händer om vi inte gör det? Men är inte tyst kunskap tyst? Hur kan tyst kunskap utvecklas och förbättras? Hur kan man forska på tyst kunskap? Anette Jahnke diskuterade dessa frågor med hjälp av aktuell forskning om lärares professionella kunskap, arbetsliv och filosofi samt konkreta exempel från elevers, lärares och rektorers arbete.

Anette Jahnke är fil.dr. i professionspraxis, verksam som lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet och projektledare vid forskningsinstitutet Ifous. Hon är medlem i SLFF och författare till boken "Skolans och förskolans matematik – kunskapssyn och praktik" samt en av författarna till "Flip the system – förändra skolan från grunden" utgiven på Studentlitteratur. I sin forskning har hon intresserat sig för den praktiska och ofta tysta kunskapens betydelse för elevers, lärares och rektorers arbete.


10 november 2017