Stort intresse för SLFF:s årsmöte!

Den 9-10 april höll SLFF sitt årsmöte och som tidigare år huserade vi på Frösundavik i Stockholm. Årets tema var Hjärnan och lärandet och progammet erbjöd mycket intressanta och uppskattade föreläsningar.
John Steinberg, fil. dr. i pedagogik och författare till drygt 40 böcker om skolan och pedagogik berättare med inlevelse om ”Det nya lärandet – inlärningens tre magiska ord: tro, kropp och metodik”. 
Professor i ämnesdidaktik och tillika SLFF-medlemmen Aadu Ott, föreläste om ”Lärande på hjärnans villkor”.
Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap föreläste under rubriken ”Den lärande hjärnan – om barns minne och utveckling”.

Annica Dahlström, professor emerita i histologi och neurobiologi vid Göteborgs universitet berättade om forskningen gällande ”Manlig och kvinnlig hjärna – anatomiska och beteendemässiga skillnader”.
Åsa Nilsonne, författare, psykiater och professor i medicinsk psykologi avslutade årsmötesdagarna med att berätta om ”Varför fackboksförfattare bör läsa skönlitteratur”. 

Läs mer i SLFF:s årsmötesprogram 9-10 april 2011 (pdf) 

11 april 2011