SLFF:s författarstipedium 2011

Besked om eventuell tilldelning har skickats ut och stipendiet sätts in på uppgivet konto under mars månad 2012. Det betyder att detta räknas som punktstipendium år 2012.