Styrelse 2014/2015

Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ och styrelsen verkställer det årsmötet beslutat. Förbundet leds av en förbundsdirektör och en styrelse på åtta personer, inklusive ordförande och vice ordförande. 

 

Ordförande 

Wiwi Ahlberg ordförande SLFFWiwi Ahlberg, Johanneshov

Skriver läromedel i geografi för grundskolans högstadium.
Andra uppdrag: Är ämneslärare i samhällskunskap, psykologi, socialkunskap och geografi. Har undervisat på gymnasiet och komvux sedan 1984. Arbetar med skolutveckling.

 

Vice ordförande

Vice ordförande Lena OdeldahlLena Odeldahl, Älvsjö

Skriver läromedel i engelska sedan många år. Har gett ut ett 80-tal titlar för åk 7-9 och gymnasiet. Andra uppdrag: Representerar SLFF i Nationella skolbiblioteksgruppen, KLYS, Svensk Bokkonst och EWC (European Writers´Council). Ledamot av Stipendienämnden. Medredaktör i SLFF:s tidskrift Manus.

 

Övriga ledamöter

 

Styrelseledamot Dan AnderssonDan Andersson, Aplared

Skriver läromedel inom fysisk aktivitet och hälsa samt idrott.
Andra uppdrag: Universitetsadjunkt i Idrott med inriktning mot hälsa. Arbetar vid Högskolan i Borås.

 

 

 

Styrelseledamot Gunilla EkströmGunilla Ekström, Åtvidaberg

Skriver läromedel i NO, SO, metodik och svenska.
Andra uppdrag: Ledamot i Stipendienämnden.
Arbetar som pedagog, föreläser om metodik och har uppdragsutbildningar.

 

 

Styrelseledamot Leif JarlénLeif Jarlén, Lidköping

Skriver läromedel i samhällskunskap samt fackböcker om gymnasieskolans reformer, lärarrollen, social kompetens, mentorskap och personlig effektivitet. Andra uppdrag: Arbetat som gymnasielärare, skolledare, utvecklings- och förvaltningschef. Uppdrag att kvalitetsgranska skolor samt att vara mentor åt nya rektorer.

 

Styrelseledamot Lennart JunermarkLennart Junermark, Lerum

Skriver läromedel i fysik.
Andra uppdrag: Ordförande i Stipendienämnden.

 

 

 

 

Styrelseledamot Eva LarssonEva Larsson, Vårgårda

Skriver läromedel om ledarskap för lärare, hur man kan ge respons på undervisning,  skapa arbetsro och fostra elever så att de växer som människor. Andra uppdrag: Lärare och rektor, föreläsare inom ovanstående områden samt gör observationer och lämnar återkoppling på undervisning.

 

Styrelseledamot Monika NormanMonika Norman, Nacka

Skriver läromedel för gymnasieskolans handelsprogram.
Andra uppdrag: Ansvarig för SLFF:s lokala grupp i Stockholm.