Styrelse 2015/2016

Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ och styrelsen verkställer det årsmötet beslutat. Förbundet leds av en förbundsdirektör och en styrelse på åtta personer, inklusive ordförande och vice ordförande. 

 

Ordförande 

Wiwi Ahlberg ordförande SLFFWiwi Ahlberg, Johanneshov

Skriver läromedel i geografi för grundskolans högstadium.
Andra uppdrag: Är ämneslärare i samhällskunskap, psykologi, socialkunskap och geografi. Har undervisat på gymnasiet och komvux sedan 1984. Arbetar med skolutveckling.

 

Vice ordförande

Styrelseledamot Leif JarlénLeif Jarlén, Lidköping

Skriver läromedel i samhällskunskap samt fackböcker om gymnasieskolans reformer, lärarrollen, social kompetens, mentorskap och personlig effektivitet. Andra uppdrag: Arbetat som gymnasielärare, skolledare, utvecklings- och förvaltningschef. Uppdrag att kvalitetsgranska skolor samt att vara mentor åt nya rektorer.

 

 

 

 

Övriga ledamöter

 

Styrelseledamot Dan AnderssonDan Andersson, Aplared

Skriver läromedel inom fysisk aktivitet och hälsa samt idrott.
Andra uppdrag: Universitetsadjunkt i Idrott med inriktning mot hälsa. Arbetar vid Högskolan i Borås.

 

 

 

Styrelseledamot Gunilla EkströmGunilla Ekström, Åtvidaberg

Skriver läromedel i NO, SO, metodik och svenska.
Andra uppdrag: Ledamot i Stipendienämnden.
Arbetar som pedagog, föreläser om metodik och har uppdragsutbildningar.

 

 

 

Styrelseledamot Lennart JunermarkLennart Junermark, Lerum

Skriver läromedel i fysik.
Andra uppdrag: Ordförande i Stipendienämnden.

 

 

 

 

Styrelseledamot Eva LarssonEva Larsson, Vårgårda

Skriver läromedel om ledarskap för lärare, hur man kan ge respons på undervisning, skapa arbetsro och fostra elever så att de växer som människor. Andra uppdrag: Lärare och rektor, föreläsare inom ovanstående områden samt gör observationer och lämnar återkoppling på undervisning.

 

Styrelseledamot Hans Person, foto Anita HyttinenHans Persson, Nacka

Skriver läromedel i matematik, fysik, kemi, biologi och teknik. Andra uppdrag: Föreläsare. Styrelseledamot i CESI. Styrelseledamot i NSTA. Medansvarig för internationella konferenser för lärarutbildare från 48 länder.

 

 


Styrelseledamot Hans Kristian Widberg, Foto Anita HyttinenHans Kristian Widberg, Stockholm

Skriver läromedel i samhällskunskap för gymnasiet. Andra uppdrag: Gymnasiechef i Stockholms stad med ansvar för sju gymnasier.