Styrelse 2013/2014

Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ och styrelsen verkställer det årsmötet beslutat. Förbundet leds av en förbundsdirektör och en styrelse på åtta personer, inklusive ordförande och vice ordförande. 

 

Ordförande 

Wiwi Ahlberg, ordförande SLFF, Foto Ola KjelbyeWiwi Ahlberg, Johanneshov

Skriver läromedel i geografi för grundskolans högstadium.
Andra uppdrag: Är ämneslärare i samhällskunskap, psykologi, socialkunskap och geografi. Har undervisat på gymnasiet och komvux sedan 1984. Arbetar med skolutveckling.

 

 

Vice ordförande 

Vice ordförande Lena Odeldahl

 

Lena Odeldahl, Älvsjö

Skriver läromedel i engelska sedan många år och har gett ut ett 80-tal titlar för åk 7-9 samt gymnasiet.
Andra uppdrag: Representerar SLFF i Nationella skolbiblioteksgruppen, KLYS, Svensk Bokkonst och EWC (European Writers´Council). Ledamot av Stipendienämnden. Medredaktör i SLFF:s tidskrift Manus.

   

 

Övriga ledamöter

 

Styrelseledamot Dan AnderssonDan Andersson, Aplared

Skriver läromedel inom fysisk aktivitet och hälsa samt idrott.
Andra uppdrag: Universitetsadjunkt i Idrott med inriktning mot hälsa. Arbetar vid Högskolan i Borås.

 

 

Styrelseledamot Per BjörgellPer Björgell, Råå

Skriver läromedel i medicin, språk samt facklitteratur inom mat/vin.
Andra uppdrag: Ledamot av SLFF:s forskningsråd. Per är praktiserande läkare.

  

 

 

Styrelseledamot Gunilla EkströmGunilla Ekström, Åtvidaberg

Skriver läromedel i NO, SO, metodik och svenska.
Andra uppdrag: Ledamot i Stipendienämnden.
Arbetar som pedagog, föreläser om metodik och har uppdragsutbildningar.

  

 

Styrelseledamot Niklas GyulaiNiklas Gyulai, Linghem  

Skriver läromedel i programmering för gymnasienivå.
Andra uppdrag: Ansvarig för SLFF:s lokala grupp i Linköping. Är programmeringslärare på gymnasiet.

 

 

 

Styrelseledamot Lennart JunermarkLennart Junermark, Lerum

Skriver läromedel i fysik.
Andra uppdrag: Ordförande i Stipendienämnden.

 

 

 

 

Styrelseledamot Monika NormanMonika Norman, Nacka

Skriver läromedel för gymnasieskolans handelsprogram.
Andra uppdrag: Ansvarig för SLFF:s lokala grupp i Stockholm. Arbetar vid ABF.