Beställ en läromedelsförfattare

Söker du efter en läromedelsförfattare? Behöver du en föreläsare inom ett speciellt område? Eller vill du veta mer om olika läroämnen? Då kan du beställa en läromedelsförfattare hos oss!

När läromedel används vill vi att läsaren ska stå i centrum. Den som bäst kan förmedla ett läromedels innehåll är oftast författaren själv. Och den som bäst kan förmedla kontakt med en läromedelsförfattare som passar just dina syften, är Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (SLFF).

Vi hjälper dig att hitta passande läromedelsförfattare – och den förmedlingstjänsten är kostnadsfri.

Mångfald

Tillsammans representerar läromedelsförfattare ett brett kunnande. Allt från språk och ekonomi till kultur och politik, från natur och teknik till samhälle och religion. Läromedelsförfattare besitter en mångfald av kunskaper, erfarenheter och engagemang som lärare, studenter och elever landet över får ta del av.

Inom vilket område behöver du hjälp? Våra läromedelsförfattare kan säkert hjälpa dig.

Nya infallsvinklar

  • Ibland behöver man inspiration. Nya infallsvinklar – inifrån, utifrån – eller från ett helt annat håll.
  • Ibland behöver man komplettera sin kompetens eller få sin egen fackkunskap bekräftad.
  • Ibland vill man väcka fantasi, nyfikenhet och läslust ...
  • ... eller helt enkelt bli underhållen eller bjuda på något annorlunda!

Skolor, föreningar, företag och organisationer har med hjälp av våra läromedelsförfattare en unik möjlighet att tillföra sitt eget verksamhetsområde kompetens, kunskap och nya idéer.

Föreläsningar, seminarier, utbildningsdagar, workshops, debatter, lanseringar är bara några av de otaliga tillfällen där en läromedelsförfattare kan komma till användning.

Förmedling av läromedelsförfattare möjliggör ett annorlunda möte för att skapa intresse, kompetens och engagemang. Vi förmedlar både debutanter och författare med lång erfarenhet.

Vem kan beställa en läromedelsförfattare?

Alla organisationer, företag, skolor, bibliotek, föreningar, cirklar, kommuner, privatpersoner, seminarieanordnare och andra kan beställa en läromedelsförfattare. Vi vill bidra till en så omfattande mångfald som möjligt.

Vårt ansvar

... är att ge dig vägledning och en översikt över aktuella läromedelsförfattare och områden, och hjälpa dig med att välja någon som passar ditt syfte.

Ditt ansvar

... är att se till att lägga grunden för ett bra arrangemang.

Så här gör du

1. Kontakta oss på 08-440 84 80 eller adm@slff.se när du behöver en läromedelsförfattare.

2. Fråga oss om råd för ditt ändamål eller gå in på SLFF:s webbplats för att bekanta dig med olika författare: http://slff.se/Lankar/Medlemmars-lankar/

3. Vi förmedlar kontakten med läromedelsförfattaren och hjälper gärna till med att upprätta ett avtal mellan er.

4. Uppdragsgivaren ordnar med resa och övernattning om så behövs och om inget annat är avtalat.