SLFF:s författarstipendium

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (SLFF) utlyser genom sitt servicebolag Läromedelsförfattarna i Sverige AB (LISAB) författarstipendium för läromedel offentliggjorda och kopierade i Sverige, Norge respektive Finland. Utlysning sker varje år under september. Sista ansökningsdag för 2017 är den 11 oktober.

Kort om ansökan

  • Författarstipendium kan till en och samma författare utdelas högst vart tredje år. Kontakta SLFF:s kansli innan du ansöker, om du är osäker på när du senast fick stipendium.
  • Utlysning sker under september månad varje år.
  • Sista ansökningsdag för 2017 är den 11 oktober.
  • Ansökningssätt: E-ansökan här på SLFF:s webbplats.
  • Besked om stipendium erhålles kring årsskiftet. Erhållet stipendium utbetalas under mars månad året därpå och räknas som punktstipendium.

Om SLFF:s stipendium
E-ansökan
Bedömning av ansökan
Stipendiebelopp
Utbetalning
Frågor

Om SLFF.s författarstipendium

Varje år inkasserar SLFF upphovsrättsersättning i enlighet med avtalslicensen i upphovsrättslagen för att läromedelsförfattarnas verk kopieras i skolor och högskolor.

Ungefär 80 procent av beloppet kommer från kopieringen i skolorna och drygt 20 procent från högskoleområdet. SLFF:s stipendienämnd har att fördela dessa medel i form av stipendier till stipendieberättigade läromedelsförfattare, såväl till medlemmar som till icke medlemmar.

Författarstipendium för offentliggjorda läromedel kopierade i SVERIGE
Berättigad att söka är den som ensam eller tillsammans med någon annan författat minst ett läromedel som kan antas ha blivit kopierat i Sverige. Läromedlet ska ha offentliggjorts i Sverige året före ansökningsåret eller tidigare. Verket ska vara avsett för undervisning i skolor, högskolor och/eller andra utbildningsanordnare med vilka vi genom Bonus Copyright Access har kopieringsavtal, t.ex. grundskolor, gymnasier, högskolor, folkhögskolor och vissa friskolor.

Författarstipendium för offentliggjorda läromedel kopierade i NORGE respektive FINLAND
Berättigad att söka är den som ensam eller tillsammans med någon annan författat minst ett läromedel som kan antas ha blivit kopierat i Norge respektive Finland. Läromedlet ska ha offentliggjorts året före ansökningsåret eller tidigare i Sverige eller Norge respektive Finland. Verket ska vara avsett för undervisning i skolor, högskolor och/eller andra utbildningsanordnare med vilka norska Kopinor respektive finska Kopiosto har kopieringsavtal. Verket kan vara utgivet genom licensavtal eller motsvarande i Norge eller Finland. Du som inte har utgivning på norskt eller finskt förlag, måste kunna styrka att ditt läromedel används i Norge respektive Finland

Författarteam

Det är en positiv rättighet att ha möjlighet att söka författarstipendium. Påminn alla i författarteamet att söka, och gärna samma år.

Rättsinnehavare

Vi vill påminna om att även rättsinnehavare, d.v.s. efterlevande till avliden läromedelsförfattare, har rätt att söka stipendium.

Allmänlitteratur

Ersättningar för kopiering ur allmänlitteratur (skön-, fack-, barn- och ungdomslitteratur) hanteras inte av SLFF utan av Författarnas Fotokopieringsfond, som också delar ut stipendier. Dessa stipendier sökes hos Sveriges Författarförbund, tfn 08-545 132 00, www.forfattarforbundet.se.

E-ansökan

Från och med år 2014 e-ansöker du om SLFF:s författarstipendium här på SLFF:s webbplats. Detta måste du göra i flera steg. Det innebär att du först måste registrera dig som användare, sedan fylla i uppgifter om dina verk på sidan för "E-ansökan för författarstipendium" och först därefter ansöka.

Sista ansökningsdag för år 2017 är den 11 oktober.

Skicka inte in några böcker och motivera inte din ansökan.

Steg 1. Registrera dig

Det första steget handlar om att registrera sig som användare i SLFF:s databas och få ett användarkonto. Det gör du här genom att klicka på länken nedan: (Du som redan har registerat dig, gå till steg 2.)

Klicka här för att komma till E-ansökan för författarstipendium (sidan öppnas i nytt fönster). 

Du kommer då till en registreringssida. Där skriver du in ditt personnummer (12 siffror) och väljer själv ett lösenord. Du ska dessutom fylla i person- och adressuppgifter.

Därefter ska du invänta ett svar från SLFF som skickas per e-post. Förhoppningsvis står det i e-brevet, att din registrering har blivit godkänd och att du nu har fått ett användarkonto. Du kan nu skriva in dina verk i databasen.

Steg 2. Logga in

Klicka här för att komma till E-ansökan för författarstipendium (sidan öppnas i nytt fönster). 

Nästa steg är att logga in i systemet med hjälp av ditt 12-siffriga personnummer samt ditt valda lösenord. När du har kommit in i systemet finns det en länkmeny, till vänster, som leder till följande sidor:

- Mina uppgifter (Här kan du vid behov ändra dina personuppgifter.)
- Mina verk
- Ansök om stipendium
- Tidigare ansökningar
- Ansök om medlemskap (Sidan är endast synlig för icke medlemmar.)

Steg 3. Skriva in dina verk

Nästa steg är att skriva in dina verk i databasen. Det gör du via sidan Mina verk. Där finns ett digitalt formulär. Du fyller i ett formulär för varje verk. De inskrivna verken visas sedan i en sammanställning. Du kan hela tiden skriva in nya verk samt ändra uppgifter om redan inskrivna verk (t.ex. år för nytryckning). De inskrivna verken sparas i databasen och kan sedan användas vid kommande stipendieansökningstillfällen.

Steg 4. Ansöka om författarstipendium

Ansökningstiden för år 2017 går ut den 11 oktober.

Gå in på sidan Ansök om stipendium. Där måste du först acceptera vissa villkor genom att kryssa i rutan för detta. Klicka därefter på ikonen ”Ansök”, för att ansöka. Därmed har du ansökt om författarstipendium för år 2017.

Du ser samtidigt på sidans nedre del en sammanställning av de verk, som ingår i ansökan.

Den 11 oktober låses din sammanställning av inskrivna verk och öppnas igen den 1 januari 2018. Om du har sökt fel år, får du i stället ett felmeddelande på skärmen. (Stipendium kan endast sökas vart tredje år om du tidigare tilldelats stipendium.)

På sidan Tidigare ansökningar kan du se en sammanställning över dina senaste stipendieansökningar. Du kan även se när du senast sökte och fick författarstipendium, vilket i sin tur ger information om när det åter är möjligt att söka stipendium.

Bedömning av ansökan

Vid bedömning av ansökan om författarstipendium tas ingen hänsyn till vad du planerar att använda stipendiet till. Du som erhåller ett författarstipendium behöver inte heller göra någon motprestation.

Observera! SLFF:s Stipendienämnd tar vid sin bedömning endast hänsyn till de uppgifter som du uppgivit i din ansökan. Det är därför viktigt att denna är fullständigt ifylld med aktuella uppgifter.

Vid beslut om utdelning av stipendium tar Stipendienämnden hänsyn till vad man vet om kopiering av olika typer av läromedel samt beaktar inom vilka skolformer ett läromedel kan ha kopierats. Utdelning av stipendium sker i övrigt enligt fastställda riktlinjer. Stipendienämndens beslut motiveras inte och kan inte överklagas.

Stipendiebelopp

Stipendienämnden beslutar om beloppets storlek. Stipendiets storlek är beroende av bland annat författarskapets art och omfattning. Lägsta och högsta stipendiebelopp bestäms dels av tillgängliga medel, dels av antalet ansökningar.

Utbetalning

SLFF:s författarstipendium är ett punktstipendium och är därmed inte skattepliktig inkomst hos mottagaren. Besked om stipendium erhålles kring årsskiftet. Erhållet stipendium utbetalas under mars året därpå och räknas som punktstipendium.

Den som inte är medlem i SLFF och som tilldelas ett författarstipendium betalar en administrationsavgift på 600 kronor. Detta belopp kommer att dras från tilldelat stipendium vid utbetalningen.

Frågor

Vid frågor om stipendium eller ansökningsförfarandet vänd dig till: SLFF:s förbundssekreterare Christina Laurin, christina.laurin@slff.se, 08-440 84 80 eller till Stipendienämndens ordförande, Lennart Junermark, lennart@junermark.se.

3 januari 2017