Stipendier

SLFF utlyser genom sitt servicebolag Läromedelsförfattarna i Sverige AB (LISAB) varje år under september månad nedanstående stipendier. Ansökan sker på särskild blankett och ansökningstiden utgår onsdagen i den vecka där den 15 oktober ingår. Stipendier kan sökas vart 3:de år. Ansökningstiden för i år utgår onsdagen den 15 oktober.

Nyhet i höst - digital ansökan

I höst kommer du att ansöka om författarstipendium via ett digitalt formulär på SLFF:s webbplats.

Det sedvanliga sättet att ansöka om SLFF:s författarstipendium är att skicka in en ifylld pappersblankett. En ny blankett måste fyllas i vid varje ansökningstillfälle, en tidsödande process för läromedelsförfattare med många verk.

Nu har SLFF beslutat att förändra ansökningsförfarandet. Detta för att underlätta ansökningsförfarandet för dig som söker, samt det administrativa arbetet med ansökningarna och stipendienämndens bedömningsarbete.

Sammanställning av verk i databas

I fortsättningen ska en läromedelsförfattare kunna lägga in sina verk digitalt i en databas här på SLFF:s webbplats. Läromedelsförfattaren kan i princip när som helst gå in i systemet och ändra redan inlagda verk (t.ex. datum för nytryck) samt lägga in nya verk. Fördelen för läromedelsförfattaren är naturligtvis, att hen slipper att fylla i en ny blankett varje gång ansökan ska lämnas in. Fördelen för stipendienämnden är bl.a. att verken blir ifyllda på ett enhetligt sätt, vilket underlättar bedömningsarbetet.

Ansökan om stipendium

Sista dagen för ansökan kommer även fortsättningsvis att vara onsdagen i den vecka som innehåller den 15 oktober. Det kommer att finnas ett digitalt formulär för ansökan om stipendium här på SLFF:s webbplats där författaren fyller i sina personuppgifter och då registreras ansökan tillsammans med författarens tidigare inlagda sammanställning av verken. Sammanställningen ”låses” under bedömningsperioden.

Övergångsvis kommer det att vara möjligt att på sedvanligt sätt skicka in ansökan på pappersblankett.

SLFF kommer att informera mer om detta här på SLFF:s webbplats, i Manus, och i medlemsbladet SLFF-Nytt.

Vid frågor kontakta SLFF:s kansli, Christina Laurin: 08-440 84 80, christina.laurin@slff.se 


Typer av stipendium

  1. Författarstipendium för offentliggjorda läromedel kopierade i SVERIGE

Berättigad att söka är den som ensam eller tillsammans med någon annan författat minst ett läromedel som kan antas ha blivit kopierat i Sverige. Läromedlet ska ha offentliggjorts i Sverige året före ansökningsåret eller tidigare. Verket ska vara avsett för undervisning i skolor, högskolor och/eller andra utbildningsanordnare samt arbetsplatser med vilka kopieringsavtal finns. Sådana är t.ex. grundskolor, gymnasier, högskolor, folkhögskolor samt vissa fristående skolor.

2. Författarstipendium för offentliggjorda läromedel kopierade i SVERIGE och NORGE respektive FINLAND

Berättigad att söka är den som ensam eller tillsammans med någon annan författat minst ett läromedel som kan antas ha blivit kopierat i Norge respektive Finland. Läromedlet ska ha offentliggjorts året före ansökningsåret eller tidigare i Sverige eller Norge respektive Finland. Verket ska vara avsett för undervisning i skolor, högskolor och/eller andra utbildningsanordnare med vilka norska Kopinor respektive finska Kopiosto har kopieringsavtal. Det ska kunna verifieras att läromedlet används i Norge respektive Finland.

2 april 2014