Författarstipendier

SLFF utlyser genom sitt servicebolag Läromedelsförfattarna i Sverige AB (LISAB) varje år nedanstående författarstipendier.

Ansökningstid
Stipendium
E-ansökan - nytt för i år!
Frågor

Ansökningstid

Utlysning: Utlysning sker under september månad varje år.
Sista ansökningsdag: I år är sista ansökningsdag onsdagen den 15 oktober.
Författarstipendier kan till en och samma författare utdelas högst vart 3:de år.
Ansökningssätt: E-ansökan, se nedan.

Stipendium

Du ansöker om författarstipendierna i en och samma e-ansökan.

Författarstipendium för offentliggjorda läromedel kopierade i SVERIGE

Berättigad att söka är den som ensam eller tillsammans med någon annan författat minst ett läromedel som kan antas ha blivit kopierat i Sverige. Läromedlet ska ha offentliggjorts i Sverige året före ansökningsåret eller tidigare. Verket ska vara avsett för undervisning i skolor, högskolor och/eller andra utbildningsanordnare samt arbetsplatser med vilka kopieringsavtal finns. Sådana är t.ex. grundskolor, gymnasier, högskolor, folkhögskolor samt vissa fristående skolor.

Författarstipendium för offentliggjorda läromedel kopierade i NORGE respektive FINLAND

Berättigad att söka är den som ensam eller tillsammans med någon annan författat minst ett läromedel som kan antas ha blivit kopierat i Norge respektive Finland. Läromedlet ska ha offentliggjorts året före ansökningsåret eller tidigare i Sverige eller Norge respektive Finland. Verket ska vara avsett för undervisning i skolor, högskolor och/eller andra utbildningsanordnare med vilka norska Kopinor respektive finska Kopiosto har kopieringsavtal. Det ska kunna verifieras att läromedlet används i Norge respektive Finland.

Bra att veta:

  • Årsmötet har beslutat om höjning av den totala summan av stipendiebeloppen.
  • Vi vill påminna om att även rättsinnehavare, d.v.s. efterlevande till avliden läromedelsförfattare, har rätt att söka stipendium.
  • Det är viktig att söka stipendium och att alla i ett författarteam söker, och gärna samma år.

E-ansökan - nytt för i år!

Från och med i år ansöker du om författarstipendium digitalt här på SLFF:s webbplats (se nedan). Med det nya systemet sker ansökan i flera steg. Det innebär att du redan nu kan förbereda din ansökan genom att skriva in dina verk, som ligger till grund för din ansökan, i det digitala ansökningssystemet. Själva ansökan om stipendier görs därefter tidigast från och med september och senast den 15 oktober.

(Övergångsvis kommer det att vara möjligt att på sedvanligt sätt ansöka på pappersblankett. Pappersblanketten rekvireras från SLFF:s kansli.)

Förbered din e-ansökan nu! 

Från och med juli kan du göra följande:
Steg 1. Registrera dig
Steg 2. Logga in
Steg 3. Skriva in dina verk

 Från och med september kan du göra:
Steg 4. Ansöka om författarstipendium

Steg 1. Registrera dig (från juli)

Det första steget handlar om att registrera sig som läromedelsförfattare i SLFF:s databas. Det gör du här genom att klicka på länken nedan:

E-ansök om författarstipendium (sidan öppnas i nytt fönster).

Du kommer då till en registreringssida. Där skriver du in ditt personnummer (12 siffror) och väljer själv ett lösenord. Du ska dessutom fylla i person- och adressuppgifter.

Därefter ska du invänta ett svar från SLFF som skickas per e-post (under sommaren kan det ta några dagar). Förhoppningsvis står det i e-brevet, att din registrering har blivit godkänd och att du nu kan skriva in dina verk i systemet.

Steg 2. Logga in (från juli)

Nästa steg är att logga in i systemet med hjälp av ditt 12-siffriga personnummer samt ditt valda lösenord. När du har kommit in i systemet finns det en länkmeny, till vänster, som leder till följande sidor:

- Mina uppgifter (Här kan du vid behov ändra dina personuppgifter.)
- Mina verk
- Ansök om stipendium
- Tidigare ansökningar
- Ansök om medlemskap (Sidan är endast synlig för icke medlemmar.)

Steg 3. Skriva in dina verk (från juli)

Nästa steg är att skriva in dina verk i databasen. Det gör du via sidan Mina verk. Där finns ett digitalt formulär. Du fyller i ett formulär för varje verk. De inskrivna verken visas sedan i en sammanställning. Du kan hela tiden skriva in nya verk samt ändra uppgifter om redan inskrivna verk (t.ex. år för nytryckning). De inskrivna verken sparas i databasen och kan sedan användas vid kommande stipendieansökningstillfällen.

Steg 4. Ansöka om författarstipendium (från september)

Gå in på sidan Ansök om stipendium. Där måste du först acceptera vissa villkor genom att kryssa i rutan för detta. Klicka därefter på ikonen ”Ansök”, för att ansöka. Därmed har du ansökt om författarstipendium 2014.

Du ser samtidigt på sidans nedre del en sammanställning av de verk, som ingår i ansökan.

Den 16 oktober låses din sammanställning av inskrivna verk och öppnas igen den 1 januari 2015. Om du har sökt fel år, får du i stället ett felmeddelande på skärmen. (Stipendier kan endast sökas vart tredje år om du tidigare tilldelats ett stipendium.)

På sidan Tidigare ansökningar kan du se en sammanställning över dina senaste stipendieansökningar. Du kan även se när du senast sökte och fick författarstipendium, vilket i sin tur ger information om när det åter är möjligt att söka stipendium.

Det är förbundets önskan att du ska finna det nya systemet effektivt och arbetsbesparande, när den första ansökningen är genomförd.

Frågor

Vid frågor om stipendium eller ansökningförfarandet vänd dig till: SLFF:s förbundssekreterare Christina Laurin, christina.laurin@slff.se, 08-440 84 80 eller till Stipendienämndens ordförande, Lennart Junermark, lennart@junermark.se.

3 juni 2014