Författarkonferens

Drygt 120 läromedelsförfattare tog chansen att lyssna till två fantastiska föreläsningar under temat hjärnan och lärandet samt en intensiv politikerdebatt om läromedelsbristen, vid SLFF:s författarkonferens som hölls den 26-27 april, 2018, i Stockholm.

Tim Oates (bild ovan) är forskningsledare och läroplans- och läromedelsexpert vid Cambridge Assessment Group, och har bland annat uppmärksammats för sin utredning "Why textbooks count" där han analyserar betydelsen av läromedel. Kvalitet och likvärdighet kräver bra läroböcker, menar Tim Oates som under sin föreläsning berättade om just läroboken roll.

Torkel Klingberg (ovan) är professor i kognitiv neurovetenskap och internationellt känd för sin forskning om barns hjärnutveckling och inlärning. Han är författare till tre böcker om barnhjärnan: "Den översvämmade hjärnan" (2009), "Den lärande hjärnan" (2011) samt "Hjärna, gener och jävlar anamma: Hur barn lär" (2016). Under sin föreläsning gav han deltagarna fascinerande inblickar i ny forskning om lärande och hjärnan.

Under konferensen fick deltagarna även lyssna till en paneldebatt med politiker från utbildningsutskottet; Matilda Ernkrans ordförande (S), Christer Nylander vice ordförande (L), Erik Bengtzboe (M), Elisabeth Knutsson (MP) och Fredrik Christensson (C), med skolexperterna Johan Kant och Per Kornhall samt med SLFF:s ordförande Wiwi Ahlberg. Ämnet för debatten var hur det problem som uppstår i kombinationen av att vi har stor lärarbrist och brist på läromedel, kan lösas. Moderator var Pelle Thörnberg.

Läs mer om konferensen i SLFF:s tidskrift Manus nr 2, 2018.