Mässor

SLFF deltar på olika mässor med anknytning till skola, utbildning och litteratur. Exempel på mässor där SLFF deltar är Skolforum och SETT.

SETT-dagarna

SLFF deltog med monter på SETT, 11-13 april, där vi på olika sätt förde fram vårt budskap om vikten av kvalitativa läromedel.

Mässbesökarna, lärare från alla årskurser och ämnen, skolledare och läraromedelsförfattare, lockades snabbt in av engagerade läromedelsförfattare i SLFF:s monter. Ämnena läromedel, digitala som analoga, kommunernas satsning på läromedel och frågan om den olagliga kopieringen diskuterades med stort intresse. 

Om SETT

SETT - Scandinavian Educational Technology Transformation - är Skandinaviens största mässa och konferens inom det moderna och innovativa lärandet och startade år 2012.

SETT riktar sig främst till lärare, skolledare, förskollärare, pedagoger och till den som vill ta del av digitala verktyg och moderna fysiska lärmiljöer. En självklar mötesplats för SLFF.

Läs mer om SETT här.

Skolforum

Den 29 oktober, kl. 13.00 delar vi ut vårt läromedelsförfattarpris Lärkan och debutantpris Lärkungen på Östra scenen, Skolforum. Prisutdelare är Anna Ekström.

SLFF har under flera år deltagit på Skolforum med monter och under senare år har Skolforum varit den arena där vi delat ut våra priser för läromedelsförfattare - Lärkan och Lärkungen.

Skolforum är Nordens största mötesplats för lärare, studie-och yrkesvägledare och skolledare.

Skolforum äger rum den 29-30 oktober 2018.

Läs mer om Skolforum här.