Kansli

SLFF:s kansli verkställer de beslut som fattas av stämma och styrelse. Vi som arbetar på kansliet är kanslichef/ekonom, förbundssekreterare, informatör/webbredaktör/redaktör, medlemsombud, handläggare samt förbundsjurist.

Kanslichef/tf VD

Per Solnes foto Ola Kjelbye

 

 

 

Per Solnes

Ansvarig för personal och ekonomi. Styrelseuppdrag i Administration av litterära rättigheter i Sverige (ALIS).

Förbundssekreterare

Christina Laurin Foto Ola Kjelbye

 

 

 

Christina Laurin

Frågor rörande medlemsregistret, författarstipendium samt författarkonferens och årsstämma.

Informatör/webbredaktör

Anita Hyttinen foto Ola Kjelbye

 

 

 

Anita Hyttinen

Frågor rörande SLFF:s externa och interna informationsmaterial samt SLFF:s webbplats. Redaktör för förbundets tidskrift Manus. Mässansvarig.

Medlemsombud

Frida Engman

Frågor rörande medlemsvård och medlemsrekrytering. Nav för SLFF:s kurser och lokala verksamhet i landet. (föräldraledig).

Handläggare

Maria Ljungdahl

Frågor rörande SLFF:s medlemsregister, kurser, lokala arrangemang och författarstipendium.

Förbundsjurist

 Johan-Ingildsen-Olsson_foto-Anita-Hyttinen

 

 

Johan Ingildsen-Olsson

Juridisk rådgivning. Frågor besvaras på e-postadress radgivning@slff.se