Stipendium

Du som skriver läromedel eller kurslitteratur är välkommen att söka författarstipendium hos oss. Under 2017 fördelade vi närmare 18 miljoner kronor i stipendier till författare av läromedel och kurslitteratur.

Vem kan ansöka?

Du som är författare till läromedel eller kurslitteratur kan ansöka om vårt stipendium. Både SLFF:s medlemmar, och du som inte redan är medlem, är välkommen att ansöka. Även rättsinnehavare kan söka, det vill säga efterlevande till en avliden läromedelsförfattare.

Vad kan du ansöka för?

Du ansöker för utgivna läromedel eller kurslitteratur som du själv, eller tillsammans med andra, har författat. Kriterierna för ditt utgivna läromedel eller kurslitteratur är vidare att det ska:

  • vara avsett att användas för undervisning i skolor, högskolor eller andra utbildningsanordnare som SLFF har kopieringsavtal med. Det kan till exempel vara grundskolor, gymnasier, högskolor, folkhögskolor och vissa friskolor
  • ska ha givits ut i Sverige, Norge eller Finland. Det ska också ha kopierats i undervisningssammanhang i dessa länder
  • ha givits ut samma år som du ansöker, eller tidigare

När kan du ansöka?

  • Varje år i september utlyser vi författarstipendium.
  • Sista ansökningsdag för 2018 är den 17 oktober.
  • Du kan få vårt författarstipendium högst vart tredje år.

Ansök om författarstipendium

Du ansöker författarstipendium samt skriver in dina verk på SLFF:s webbsida: https://ansokan.slff.se/

Om det är första gången du ansöker om SLFF:s författarstipendium behöver du först registrera ett användarkonto via länken ovan. För dig som ansökt tidigare räcker det att du loggar in och går igenom dina tidigare sparade uppgifter innan du ansöker.

Belopp och stipendiefördelning

SLFF:s stipendienämnd beslutar om varje stipendiums storlek. Summan på stipendiet beror bland annat på hur mycket pengar vi har att fördela. Totalt betalar vi ut 18 miljoner kronor i stipendier.

Vårt författarstipendium är ett så kallat punktstipendium. Det innebär att du inte behöver betala skatt på ditt stipendium.

Du som tilldelas ett författarstipendium från SLFF utan att vara medlem i förbundet betalar en administrationsavgift på 600 kronor. Summan dras från tilldelat stipendium vid utbetalningen. Medlemmar betalar ingen administrationsavgift.

Vi lämnar besked om stipendium vid årsskiftet och betalar ut stipendierna under mars.

Varifrån kommer pengarna?

Rätten att kopiera material som är skyddat av upphovsrättslagen regleras i huvudsak genom avtalslicenser. Det innebär att skolor, universitet, högskolor och vissa arbetsplatser, genom avtalslicenser, har rätt att mot ersättning kopiera material – både analogt och digitalt – som är skyddat av upphovsrätten.

Avtalslicenserna genererar en årlig kopieringsersättning och det är den som SLFF betalar ut i form av författarstipendier inom ramen för de regler som gäller för avtalslicenser i upphovsrättslagen.

Ungefär 80 procent av beloppet kommer från kopieringen i skolorna och drygt 20 procent från högskoleområdet.

Frågor

Vid frågor om stipendium eller ansökningsförfarandet vänd dig till SLFF:s förbundssekreterare Christina Laurin, christina.laurin@slff.se, 08-440 84 80 eller till stipendienämndens ordförande Leif Jarlén, jarlen.leif@gmail.com