Åsa Wikforss föreläste om faktaresistens

Faktaresistens och kritiskt tänkande var ämnet för Åsa Wikforss intresseväckande föreläsning, som hölls i Stockholm den 13 november.

Intresset var stort och föreläsningssalen fullsatt av läromedelsförfattare som kom för att lyssna.

Är kunskapsresistens egentligen något nytt? På sätt och vis är svaret nej, menar Åsa Wikforss, som är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Våra kognitiva skevheter har funnits med sedan människans ursprung. Man kan undra varför evolutionen försett oss med mekanismer som lätt leder oss fel. Forskare tror att dessa mekanismer kan ha ett visst överlevnadsvärde. Det kan till exempel vara värdefullt att ha samma övertygelser som de människor som hör till den egna gruppen, och det kan vara värdefullt att inte hela tiden tvivla på det man tror.

Men när dessa nedärvda mekanismer kombineras med dagens polariserade samhälle och det nya medie­klimatet, då kan det bli väldigt, väldigt fel. I den bemärkelsen är kunskapsresistens ett nytt och farligt fenomen.

Åsas föreläsning gav upphov till många frågor och engagerade diskussioner.

Åsa Wikforss håller även en föreläsning för SLFF:s medlemmar i Göteborg, den 21 november. Läs mer om den här.