Europeiska författare möttes i Riga

Den 2-3 juni höll European Writers Council (EWC) årsmöte för sina medlemsorganisationer. Denna gång i Riga.

Under mötet deltog representanter för alla Europas författar- och översättarorganisationer. SLFF representerades av Pia Cederholm och Lena Wennberg Trolleberg från SLFF:s styrelse.

Under årsmötet avtackades svenske Gunnar Ardelius, som suttit som ordförande i EWC de senaste två åren, och lämnade över till den tyska författaren Nina George som nu blir ordförande. Daniel Cristea-Enache från Rumänien är ny vice ordförande. Övriga styrelsemedlemmar är vitryska Alena Makouskaya, kroatiska Ružica Cindori och finske Markku Löytönen. (Bild, från vänster: Markku Löytönen, Nina George, Daniel Cristea-Enache, Ružica Cindori och Alena Makouskaya.)

EWC är en sammanslutning av 44 europeiska författar- och översättarorganisationer, som bland annat verkar för att öka medvetenheten om författarens roll i samhället och behovet av att författarens sociala, ekonomiska och ideella rättigheter respekteras. www.europeanwriterscouncil.eu

Läs mer om detta möte i kommande Manus, nr 3.