Almedalen - läromedelsdebatt

Den 5 juli, under Almedalsveckan i Visby, arrangerade SLFF tillsammans med förlagens branschorganisation Svenska Läromedel ett seminarium om läromedel: Brist på läromedel – Vad händer med lärarnas undervisning och kunskapsresultaten? Se debatten igen.

Brist på läromedel – Vad händer med lärarnas undervisning och kunskapsresultaten?

Hur kan vi garantera kvaliteten i utbildningen om både behöriga lärare och läromedel saknas? Hur påverkar läromedelsbristen lärarnas arbetssituation, integrationen, digitaliseringen och i slutändan kunskapsresultaten?

Skolans stora utmaningar är lärarbristen, integrationen och digitaliseringen. Att möta dessa är avgörande för individens möjligheter i livet, skolans kapacitet och Sverige som kunskapsnation. Det handlar om likvärdighet för alla elever och kunskapsresultat. En möjliggörare är läromedel som är verktyg för lärare, ger alla elever en gemensam kunskapsbas och som fyller digitaliseringen med innehåll. Men vad händer om det saknas både lärare och läromedel? Får alla elever en likvärdig och gemensam grund i skolan? Ger satsningarna på digitalisering någon utdelning utan kunskapsinnehåll? Det är frågor som kommer att diskuteras under seminariet.

Medverkar gör Tim Oates, läroplansforskare vid Cambridge Assessment, Anna Ekström, statsråd på Utbildningsdepartementet, Erik Bengtzboe, riksdagsledamot för Moderaterna, Robert Fahlgren andre vice ordförande i Lärarförbundet, Olle Burell, Skolborgarråd i Stockholm stad (S), Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund. Moderator är Pelle Thörnberg.

Seminariet hålls den 5 juli, kl. 14.00-15.15, i Gotlands museum, Strandgatan 14, Visby och direktsänds här nedan. Du kommer även att kunna se debatten i efterhand.