Den tysta utbildningsrevolutionen

Den 5 mars kunde SLFF:s medlemmar lyssna till journalisten Emma Leijnse när hon under en föreläsning i Malmö berättade om den tysta utbildningsrevolution som skett när utbildningsnivån hos kvinnor passerat männens i större delen av västvärlden.

I större delen av västvärlden har kvinnornas utbildningsnivå passerat männens. Det skiftet påverkar vårt samhälle på alla nivåer. Vad blir resultatet när alla jobb kräver utbildning men en växande grupp unga män inte klarar sig genom grundskolan? Vad händer med glesbygden när flickorna flyttar därifrån för att plugga medan pojkarna stannar kvar? Vad händer med familjen när kvinnorna kräver män som tar ansvar för hem och barn? Intresseväckande frågor under en lika intressant föreläsning!

Vill du veta mer om Emma Leijnse och hennes bok "Fördel kvinna - den tysta utbildningsrevolutionen", se programmet Idévärlden på SVT-play.