Ett steg närmre en stärkt upphovsrätt

I mitten av februari kom det äntligen en positiv nyhet från EU om att det omtalade upphovsrättsdirektivet (DSM-direktivet) nu är ett steg närmre att klubbas igenom.

Rådet, Parlamentet och Kommissionen kunde efter en långdragen och mödosam process äntligen enas kring en överenskommelse och förhoppningsvis kan direktivet bli verklighet innan valet till Europaparlamentet senare i vår. 

Direktivet syftar till att modernisera och stärka upphovsrätten på nätet, bl.a. genom att jämna ut den maktobalans som råder mellan rättsinnehavare och stora aktörer på nätet som tjänar på att upphovsrättsskyddat material sprids på deras plattformar. Målet är att upphovspersoner ska kunna kräva skälig ersättning för det värde som deras verk skapar, även i den digitala miljön.

Här kan du läsa om överenskommelsen på EU-parlementets webbplats:
www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190212IPR26152/agreement-reached-on-digital-copyright-rules?fbclid=IwAR3anwhPXV1cEw2YrOc1Uv4k7Xbm2nRuLzzb-te5IIm9Z7tYMjP1Xx9I480