Fackförfattare möttes i Oslo

Den 11-12 september hölls det nordiska facklitterära författarmötet i Olso. Där träffades representanter från hela Norden för att diskutera frågor om bland annat upphovsrätt, medlemskap och facklitteraturens roll i samhället.

Under mötesdagarna förelästes det om de viktigaste bestämmelserna i EU:s nya direktiv om upphovsrätt och de praktiska konsekvenserna av detta. Sakprosa på universiteten och samarbetet med biblioteten i Norge var andra viktiga frågor på agendan.

Hur man på ett effektivt sätt rekryterar medlemmar till sina organisationer diskuterades liksom den alltigenom viktiga frågan om litteraturens roll i samhället.

Från Läromedelsförfattarna deltog vice ordförande Pia Cederholm, styrelseledamot Lena Wennberg Trolleberg och förbundsjurist Johan Ingildsen-Olsson.

I nästa Manus, nr 4 2019, kan du läsa mer om det facklitterära mötet.