Nordiska fackförfattare möts på Island

Det årliga nordiska mötet för fackförfattare hölls i år den 19-21 september på Island.

Representanter från de nordiska fackförfattarorganisationerna träffas varje år för att dela erfarenheter och driva gemensamma frågor kring fackförfattarnas villkor i de nordiska länderna.

Från SLFF deltog Wiwi Ahlberg, ordförande, Leif Jarlén och Pierre Lafolie styrelseledamöter.