Läromedelsförfattare träffade Bonnierförlagen Lära

Den 22 mars träffade ett 60-tal läromedelsförfattare förlaget Bonnierförlagen Lära i Stockholm. Förlaget är Bonnierförlagens satsning på pedagogisk utgivning och träffen, som arrangerades av SLFF, var mycket uppskattad.

Under träffen berättade Marie Carlsson som leder satningsen och är chef för pedagogisk utgivning på Bonnierförlagen samt Eva Skarp, affärsutvecklingsansvarig, om förlagets utveckling och utgivning.

Som ett led i att bredda utgivningen och satsa på nya marknader startade Bonnierförlagen pedagogisk utgivning för lärare och elever 2018. Utgivningen för första helåret planeras till 25 titlar och sker i samarbete med Bonnier Carlsen.

Från SLFF deltog Jenny Lundström, SLFF:s förbundsdirektör.

Mer om Bonnierförlagen Lära hittar du på deras webbplats: www.bonnierforlagenlara.se/