Inspirerande stämma!

Temat ”Framtidens läromedel” lockade ett 70-tal medlemmar till Solna under helgen 27-28 april, då SLFF hade sin förbundsstämma. Det blev en kompetenshöjande och spännande helg med givande diskussioner, viktiga beslut och intressanta föreläsningar där både digitaliseringens möjligheter och risker behandlades.

Vid stämmoförhandlingarna valde medlemmarna en ny styrelse för SLFF. Övriga beslut som stämman fattade kommer du att kunna läsa om i kommande nummer av Manus.

Stämmohelgen inleddes med en uppskattad välkomstträff där nya medlemmar fick möjlighet att lära känna författarkollegor, träffa styrelseledamöter och kanslipersonal.

Marie Carlsson, utvecklingschef på Bonnierförlagen Lära, invigningstalade om sin väg in i läromedelsbranschen som författare, om sin erfarenhet och om sitt förlag.

Därefter föreläste Olav Stokkmo, konsult på området kollektiv förvaltning av upphovsrätt, om det internationella samarbetet samt EU-direktivet Digital Single Market ur ett vidare perspektiv.

Johannes Gustavsson, rådgivare inom digitala fenomen, föreläste om den sociala generationen och om hur unga lever sina liv på nätet. Johannes ställde sin kunskap i relation till forskningsresultat och statistik och gav deltagarna konkreta tips.

Jonas Holm, jurist med immaterialrätt som specialområde, föreläste bland annat om Open Access och Data Science. Han lyfte fram digitaliseringens juridik och de juridiska frågeställningar som uppstår, framför allt med fokus på högre utbildning, inom nya digitala tjänster.

Mark Levengood avslutade med berättelser och anekdoter om sin barndoms skolgång under rubriken Kunskapens frukt – fjolårsäpplen eller vitaminkick för framtiden? Ett uppskattat inslag som lockade till skratt och eftertänksamhet.

Helgen bjöd även på utrymme för erfarenhetsutbyten och en viktig samvaro. Inte minst under middagen då Lise & Gertrud bjöd på mycket uppskattad underhållning genom sina två röster och en cello.

Mer om stämman och stämmoförhandlingarna kommer du att kunna läsa i kommande Manus, nr 2, som kommer ut i mitten av juni.