Kurs: Hjärnfokus på läromedel

Vad händer i hjärnan när man lär sig något nytt? Välkommen till en kurs, i Stockholm den 21-22 september, där du lär dig hur man kan effektivisera skapandet av hållbara långtidsminnen som du kan använda i utformandet av läromedel.

Under kursen får du kunskaper om grundläggande principer för hjärnan och lärande, och konkreta lärstrategier att använda i ditt författarskap. Under kursen finns utrymme både för att reflektera, dela tankar och idéer samt för att arbeta med ditt eget material.

Ur kursens innehåll

 • Hjärnans plasticitet och formbarhet
  Vad innebär det att hjärnan är plastisk och formbar och hur påverkar hjärnans formbarhet synen på lärande?
 • Arbetsminne
  Hur fungerar arbetsminnet och hur kan du ta hänsyn till det begränsade arbetsminnet?
 • Minnesprocessen
  Hur fungerar minnesprocessens tre delar och vad krävs för att skapa långtidsminnen?
 • Strategier till ett bättre minne
  Hur kan man effektivisera hållbara långtidsminnen utifrån en neurovetenskaplig modell?
 • Mindset och lärande
  Hur hänger mindset och lärande ihop?

Kursledare

Annika Nilsson och Lena Winqvist är läromedelsförfattare, föreläsare och förstelärare med 15 års erfarenheter av undervisning, handledning och utbildning. De har skrivit läroböcker i svenska för gymnasiet samt narrativa handböcker för den som är i ett lärande. Under flera år har de via sitt företag Hajja Hjärnfokus http://hajja.nu bedrivit utbildning för skolor, utbildningsverksamhet och företag med syfte att bygga broar mellan didaktik och neurovetenskap.

Datum och tider

Lördag den 21 september, kl. 12.00-17.30. Middag kl. 19.00.
Söndag den 22 september, kl. 09.00-12.00.

Plats

Central hotel, Vasagatan 38, Stockholm

Kursavgift

1 500 kr (inkl. moms).
Kursavgiften inkluderar fika båda dagarna samt lunch och middag på lördagen, och övernattning i enkelrum lördag-söndag. Du får en faktura på kursavgiften som borde vara avdragsgill för dig som har eget företag.

Anmälan

Anmäl dig till Läromedelsförfattarnas handläggare Maria Ljungdahl, genom e-post adm@slff.se eller telefon 08-440 84 80.

Sista anmälningsdag: fredag 6 september.

Begränsat antal platser. Anmälan är bindande. Vid eventuellt förhinder återbetalas kursavgiften om din plats kan tas över av annan. Vid sjukdom som styrks av läkarintyg återbetalas deltagaravgiften med avdrag för en expeditionsavgift på 200 kr.

Resekostnadsbidrag

Resekostnadsbidrag kan utgå för medlemmar i Läromedelsförfattarna med 17 kr/mil, tur och retur räknat från bostadsorten i Sverige till kursorten. Blanketter utdelas på kursen. Belopp under 100 kronor utbetalas inte. Vid samåkning betalas endast ett resekostnadsbidrag ut.