Läromedel ur ett lärarperspektiv

Läromedel ur ett lärarperspektiv var temat när Ruhi Tyson, lektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik på Stockholms universitet, föreläsare den 19 november i Stockholm.

Hur kan vi utforma läromedel som inbjuder till djupt meningsfulla bildningserfarenheter? Ruhi Tyson rörde sig mellan Aristoteles och Antonovsky, mellan Gutenberg och Goethe, när han föreläste för läromedelsförfattare om konkret kunskap och praktisk klokhet.

Ruhi Tyson utgick från sitt forskningsarbete i bildningstradition. Han talade om vilken typ av pluralism av läromedel han ser borde vara givet för lärare, på samma sätt som det i hantverksyrken finns en uppsjö av såväl olika sorters handböcker, översikter av historiska tekniker och annat skrivet material till stöd för yrkesutövandet.

Ruhi är även lektor vid Waldorflärarhögskolan samt bokbindningslärare på Kristofferskolan. Han är också författare till boken "Bildning och praktisk klokhet i skola och undervisning" (Natur & Kultur, 2019).

En mycket givande och intressant kväll!