Läromedelsförfattare lärde om digitala verktyg

Spännande och nyttigt! var omdömet om SLFF:s kurs Digitala verktyg som hölls i Stockholm den 2-3 februari med föreläsarna Camilla Askebäck Diaz och Patricia Diaz.

Nya krav i läroplanen med mer fokus på digitalisering ställer också nya krav på undervisningen. Kursen, som vände sig till läromedelsförfattare, gav deltagarna möjlighet att arbeta med ett digitalt verktyg inom multimodalitet såsom text, bild, film och ljud, för att kunna möta de nya kraven i läroplanen för grundskolan för 2019.

Föreläsningar om digital kompetens och om läroplansförändringar varvades med konkreta exempel på hur man kan arbete med digitala verktyg och inslag av text, bild, film och ljud i undervisningen.

Mer information om kursen och föreläsarna hittar du här.