Läromedelsförfattare lärde sig om skatt, deklaration och avtalsvillkor

I helgen den 17-18 mars fick ett 15-tal läromedelsförfattare lära sig om skatt, deklaration och bokföring samt om avtalsvillkor och upphovsrätt. Kursen hölls i Stockholm med Björn Lundén, skatte- och bolagsexpert och Jenny Lundström, jurist och erfaren avtalsförhandlare inom upphovsrätt.