Läromedelsförfattare utvecklade sitt skrivande

Under helgen den 3-4 februari deltog läromedelsförfattare på SLFF:s inspirerande skrivarkurs "Utveckla dina texter". Kursen hölls i Göteborg med författaren Pär Sahlin som kursledare.

I sakprosan är fakta basen, men går det att trots krav på sanning och vetenskaplig grund skriva engagerande, spännande och livfullt? Ja, absolut!

Under kursen fick deltagarna utifrån egna och andras texter arbeta med hur man hjälp av språk, struktur och berättarteknik kan fånga och få läsaren att stanna kvar genom hela texten. Deltagarna fick också arbete med pedagogiska frågeställningar som dyker upp i författandet av lärobokstexter, till exempel: Hur konstruerar man uppgifter? Hur varierar man uppgifter? Och hur samspelar text och bild?

Kursen har tidigare även hållits i Stockholm.