Medlemmar lärde sig om retorik

Den 17-18 november höll Barbro Fällman, retoriker, en högt uppskattad kurs i praktisk retorik för SLFF:s medlemmar, i Stockholm.

Barbro gav en kort introduktion till retorikens bakgrund, exempel på effektiva presentationer och gick igenom retorikens fem kommunikationsmodeller.

Fokus under helgen låg dock på de praktiska delarna inom retorikens konst, där deltagarna fick möjlighet öva upp sina färdigheter och testa olika retoriska modeller och grepp. En mycket givande kurs!