Medlemsundersökning 2019

SLFF har nyligen genomfört en medlemsundersökning för att samla in synpunkter och önskemål kring medlemskapet i SLFF. Nu arbetar vi vidare med att sammanställa resultaten som kommer att presenteras längre fram.

Med undersökningen vill vi dels veta vad medlemmarna uppskattar, dels fånga upp om det finns saker vi kan göra bättre. Medlemmarnas åsikter är av stor vikt för oss och resultatet från undersökningen kommer att utgöra ett viktigt underlag när vi siktar framåt och planerar förbundets arbete.

Har du frågor om medlemsundersökningen är du välkommen att kontakta SLFF:s utvecklingsledare Frida Engman genom att e-posta frida.engman@slff.se eller ringa 08-440 84 80.

Tusen tack på förhand för att du tog dig tid att svara!