Nordiska författare möttes i Köpenhamn

Den 10-12 april deltog SLFF i det Nordiska författar- och översättarrådsmötet som hölls i Köpenhamn.

Deltagare under dessa möten är representanter för författarorganisationer från hela Norden, Färöarna och Grönland. SLFF representerades i år av Wiwi Ahlberg, ordförande och Johan Ingildsen-Olsson, förbundsjurist.

Det Nordiska författar- och översättarrådet (NFOR) håller möte vartannat år och medlemsorganisationerna turas om att stå som värd för mötet. I år var det Dansk författarförenings tur. Under två dagar bjöds det på flera aktuella och intressanta föreläsningar inom områden gemensamma för alla genrer i de nordiska medlemsorganisationerna.

Under mötet hölls också ett 100-årsjubileum för det nordiska samarbetet och ett 125-årsjubileum för Dansk författarförening. Jubileerna firades ordentligt med föreläsningar, musik och middag med 125 gäster!

NFOR är en sammanslutning av 19 medlemsorganisationer, däribland SLFF, vars medlemmar är författare inom skönlitteratur, facklitteratur, läromedel, barn- och ungdomslitteratur, drama samt översättare av skön- och facklitteratur - i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Färöarna, Island, Grönland samt det samiska språkområdet.

Läs mer om Nordiskt Författar- och Översättarråd på Dansk Författarförenings webbplats: http://danskforfatterforening.dk/nordisk-samarbejde/