Nytt ramavtal med Liber

Vi kan stolt presentera det nya ramavtalet mellan SLFF och Liber som säkrar bra villkor för läromedelsförfattare.

Ramavtalet innebär att vi på SLFF tryggt kan stå bakom de villkor som läromedelsförlaget Liber tillämpar gentemot läromedelsförfattare. Ramavtalet innehåller såväl allmänna villkor som en mall till förlagsavtal. Det är SLFF:s förbundsordförande Wiwi Ahlberg och förbundsjurist Johan Ingildsen-Olsson som tillsammans deltagit i förhandlingarna.

- Vi är glada att ha rott ramavtalet i hamn. Vi fick igenom viktiga delar, till exempel angående författarens skyldighet att uppdatera och revidera digitala verk, säger Wiwi Ahlberg.

- Vi vill vara med och påverka tidigt i utvecklingen eftersom villkoren för utvecklingen av digitala läromedel är ett till stora delar oreglerat område, fortsätter Johan Ingildsen-Olsson.

SLFF fortsätter nu sitt viktiga arbete med att förbättra villkoren för läromedelsförfattare genom fortsatt dialog med andra förlag.