Stående ovationer vid prisutdelningen av Lärkan och Lärkungen!

Vinnarna av årets läromedelsförfattarpris Lärkan och Lärkungen tog emot sina priser under stående ovationer när Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, överlämnade priserna på Skolforum den 29 oktober.

SLFF:s ordförande Wiwi Ahlberg inledde prisceremonin med att presentera förbundet innan hon hälsade Anna Ekström välkommen. Anna höll ett kort anförande innan hon övergick till prisutdelningen, där hon läste upp prismotiveringarna och med varm hand överlämnade diplom under det att publiken bjöd på stående applåder och jubel. 

Bilden: Från vänster Monica Gustafsson Christensson, Urs Göbel, Johan Lindgren som tog emot Thomas Johanssons pris, Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister som delade ut priserna, Lillemor Pollack, Eva Ingelsten, Cecilia Augutis, Fredrik Harstad, Linda Palm och Katja Roselli. Thomas Johansson och Hans Sölch saknas på bild.

Vinnarna

Årets debutantpris Lärkungen tilldelas Katja Roselli. Katja Roselli tilldelas priset för sitt läromedel i spanska för åk 6–9, "Dos semanas en julio". Vardagsnära teman, meningsfull kommunikation och igenkänning är nyckelbegrepp genom hela bokserien, som vill tillföra lite hjärta och smärta i språkundervisningen. Katja Roselli är en värdig mottagare av Lärkungen 2018.

Årets Lärkanpris i kategori Förskola tilldelas Linda Palm. Linda Palm utgår i sitt författarskap från att med skönlitteratur som utgångspunkt ge barn och pedagoger möjlighet till diskussion och fortsatt lärande både inom värdegrund och matematik. Hennes böcker är ett viktigt verktyg för förskolepedagoger i arbetet med att stimulera barnens tänkande, agerande och samspel med varandra. Linda Palm är en värdig mottagare av Lärkan 2018 i kategori Förskola.

Årets Lärkanpris i kategori Lågstadium tilldelas Cecilia Augutis. Cecilia Augutis har framgångsrikt skrivit läromedel i engelska för flera stadier. Med stor metodisk och didaktisk kunskap har hon format spännande och innovativa läromedel. De böcker hon är författare till har fått eleverna att lyckas och känna glädje i lärandet. Cecilia Augutis är en värdig mottagare av Lärkan 2018 i kategori Lågstadium.

Årets Lärkanpris i kategori Mellanstadium tilldelas Eva Ingelsten och Lillemor Pollack. Eva Ingelsten och Lillemor Pollack är författare till nyskapande läromedel i läs- och skrivundervisning. Utifrån sina gedigna kunskaper inom litteratur för barn och unga har de handplockat texter från såväl klassiker som modern skönlitteratur. Dessa texter har skapat nyfikenhet och motivation som gjort att eleverna fått lust att arbeta vidare med språket. Eva Ingelsten och Lillemor Pollack är värdiga mottagare av Lärkan 2018 i kategori Mellanstadium.

Årets Lärkanpris i kategori Högstadium tilldelas Urs Göbel, Monica Gustafsson Christensson och Hans Sölch. Dessa tre författare har skrivit flera framgångsrika läromedelsserier i tyska präglade på nytänkande och baserade på vetenskaplig grund. Ledstjärnan har alltid varit att ge eleverna en klar och säker progression i den språkliga utvecklingen för att de ska tillägna sig ett eget aktivt språk. Urs Göbel, Monica Gustafsson Christensson och Hans Sölch är värdiga mottagare av Lärkan 2018 i kategori Högstadium.

Årets Lärkanpris i kategori Gymnasium tilldelas Fredrik Harstad. Fredrik Harstad är upphovsman till en lång rad läromedel i svenska, svenska som andraspråk och svenska för invandrare, läromedel som utmärks av pedagogisk tydlighet och respekt för varje lärande individ. Fredrik Harstad är en värdig mottagare av Lärkan 2018 i kategori Gymnasium.

Årets Lärkanpris i kategori Universitet/Högskola tilldelas Thomas Johansson. Thomas Johansson har sedan 1990-talet författat en lång rad inflytelserika läromedel inom ett brett fält som sträcker sig från psykologi till sociologi. Utmärkande för Thomas författarskap är att väcka läsarens nyfikenhet och kreativitet och en vilja till kritiskt och självständigt tänkande. Han har också konsekvent diskuterat och analyserat genus- och mångfaldsaspekter av olika fenomen. Thomas Johansson är en värdig mottagare av Lärkan 2018 i kategori Universitet/Högskola.

Efter prisutdelningen gratulerades pristagarna av förlag och närstående. En gemensam lunch avrundade eftermiddagen där delar av juryn för Lärkan och Lärkungen, Wiwi Ahlberg, samt vice ordförande Leif Jarlén deltog.

De tio pristagarna tog emot en sammanlagd prissumma av 325 000 kr, 50 000 per Lärkankategori samt 25 000 för debutantpriset Lärkungen.

Läs mer om Lärkan och Lärkungen