Royaltyundersökning

Vi genomför nu en royaltyundersökning för att kartlägga villkoren för er som skriver läromedel och kurslitteratur.

Undersökningen är en central pusselbit i vårt fackliga arbete och kommer att tjäna som ett viktigt underlag i vår kommunikation med förlagen.

Royaltyundersökningen görs digitalt genom ett verktyg som heter Survey Generator. Alla medlemmar får inom kort en länk till frågorna via sin e-postadress.

Har du frågor om royaltyundersökningen är du välkommen att kontakta SLFF:s förbundsjurist Johan Ingildsen-Olsson, johan.ingildsen-olsson@slff.se eller verksamhetsledare Frida Engman, frida.engman@slff.se, 08-440 84 80.

Tack för att du tar några minuter för att fylla i enkäten, ditt svar är viktigt för förbundet och författarkåren!

Vänliga hälsningar, 
Johan Ingildsen-Olsson, förbundsjurist Läromedelsförfattarna