Seger för upphovspersoner i Europa!

Upphovsrättsarbetet inom EU har nått en ny milstolpe då Europaparlamentet röstade för att anta det så kallade DSM-direktivet (Digital Single Market) den 12 september.

Att man antar direktivet innebär ett rejält kliv framåt för en förstärkt upphovsrätt och en starkare ställning för upphovspersoner inom EU och det är till stor glädje för SLFF:s medlemmar!

SLFF har under lång tid arbetat aktivt för att direktivet ska bli verklighet, dels via European Writers Council (EWC) där vi är medlem och dels via International Federation of Reproduction Rights Organisations (IFFRO) där SLFF också är medlem genom vårt medlemskap i Bonus Copywright Access.

Lagstiftningsprocessen är dock långt ifrån klar då direktivet ska behandlas vidare inom EU:s olika institutioner.

EU:s pressmeddelande (180912)
Debattartikel i SVD (180910) undertecknad av flera kulturorganisationer, där ibland SLFF