Kurs: Skatt och deklaration samt avtalsvillkor och upphovsrätt

Välkommen till en årlig författarfacklig kurs tillsammans med experter på de områden som är viktiga för dig som författare. Björn Lundén, skatte- och bolagsexpert och Jenny Lundström, jurist och tidigare förbundsdirektör i SLFF med 30 års arbetslivserfarenhet från avtalsförhandlingar, särskilt på upphovsrätts- och författarområdet.

Skatt och deklaration

Ur kursens innehåll:

 • de olika företagsformerna, inkomstdeklaration, momsregler, avdrag, deklarationsblanketterna
 • nyheter inför årets inkomstdeklaration
 • moms, speciellt för läromedelsförfattare
 • deklarationsblanketterna NE, N3A, INK1, INK2 och INK4 samt tidpunkter för inlämnande av inkomstdeklarationen
 • intressanta avdrag för exempelvis resor, lokal i egen bostad, pensionssparande, representation, bilen och facklitteratur
 • deklarationsexempel för enskild firma med utvikning om handelsbolag och aktiebolag
 • skatteberäkning
 • skatteplanering med periodiseringsfond, ränte­fördelning, expansionsfond, ackumulerad inkomst, upphovsmannakonto, inför pensionen m.m.

Bokföring

 • bokföring och redovisning
 • genomgång av skattesystemet och skillnaden mellan enskild firma, handelsbolag och aktiebolag.

Författarens respektive förlagets rättigheter och skyldigheter

Vilka är författarens respektive förlagets rättigheter och skyldigheter? Vad behöver jag tänka på i en förhandling med ett förlag?

Under kursen kommer vi att gå igenom vad du ska tänka på vid tecknande av avtal och vad du förhandlar om.

Vi kommer också att ta upp följande punkter:

 • upphovsrätt för läromedels­författare
 • exempel på avtalsmallar för analog/tryckt bok och för digital/ on­line­bok
 • exempel på avtalsvillkor som är godtagbara och ej godtagbara
 • upphovsrättslig lagtext som är viktig att känna till och som kan få effekt på författares avtal.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till läromedelsförfattare som vill veta mer om skatt och deklaration, bokföring, förhandlingsråd och läromedels­författarens upphovsrättigheter.

Som kurslitteratur får du Björns bok "Enskild firma". Du får även Jennys kompendium med avtalsmallar och råd om vad du bör tänka på i en upphovsrättslig förhandling. Det ges många praktiska exempel och det blir stort utrymme för deltagarnas frågor. Ta gärna med dig en kopia av din senaste deklaration och ditt förlagsavtal.

Kursledare

Björn Lundén, läromedelsförfattare, har skrivit ett flertal böcker om skatt, ekonomi och juridik utgivna på Björn Lundén Information AB. Björn är också flitigt anlitad föreläsare inom dessa områden.

Jenny Lundström, jurist och tidigare förbundsdirektör i SLFF med 30 års arbetslivserfarenhet från avtalsförhandlingar särskilt på upphovsrätts- och författarområdet. Jenny sitter bland annat i förhandlingsdelegationen i Bonus Copyright Access som förhandlar fram kopieringsavtalen som gäller för skola och högskola.

Tid och plats

Lördag den 16 mars kl. 11.00–17.30. Middag kl. 19.00.
Söndag den 17 mars kl. 9.00–15.00.

Central Hotel, Vasagatan 38, Stockholm.

Kursavgift och anmälan

1 800 kr (inkl. moms).

Kursavgiften inkluderar lunch, fika, middag, frukost, övernattning i enkelrum lördag-söndag och moms. Dessa kostnader torde vara avdragsgilla för dig som har näringsverksamhet. SLFF svarar för övriga kurskostnader. Du får en faktura på kurs­avgiften.

Anmälan

Anmäl dig till SLFF:s handläggare, Maria Ljungdahl genom att e-posta till maria.ljungdahl@slff.se eller ringa 08-440 84 80 (vxl).

Sista anmälningsdag: 15 februari.
Anmälan är bindande.

Max antal deltagare är 20. Platserna fördelas efter anmälningstidens utgång.

Vid eventuellt förhinder återbetalas kursavgiften om din plats kan tas över av annan. Vid sjukdom som styrks av läkarintyg återbetalas deltagaravgiften med avdrag för en expeditionsavgift på 200 kr.

Kursvärd
Johan Ingildsen-Olsson, förbundsjurist SLFF

Resekostnadsbidrag
Resekostnadsbidrag kan utgå för SLFF-medlemmar med 10 kr/mil, tur och retur räknat från bostadsorten i Sverige till kursorten. Blanketter utdelas på kursen. Belopp under 100 kronor utbetalas inte. Vid samåkning utbetalas endast ett resekostnadsbidrag.