Skrivarkurs Malmö: Utveckla dina texter

I sakprosan är fakta basen, men går det att trots krav på sanning och vetenskaplig grund skriva engagerande, spännande och livfullt? Ja, absolut! Välkommen till kursen "Utveckla dina texter"!

I kursen kommer vi att med hjälp av andras och våra egna texter arbeta med frågor som:

  • Hur fångar vi våra läsare?
  • Hur behåller vi läsarens intresse genom hela texten?
  • Hur kan strukturen hjälpa oss att skriva bättre och tydligare texter?
  • Hur kan vi arbeta med språket för att förhöja texterna?
  • Hur kan vi använda oss av skönlitteraturens berättarteknik och dramaturgi i sakprosaskrivandet?

Vi kommer även att arbeta med pedagogiska frågeställningar som dyker upp när vi skriver lärobokstexter eller andra pedagogiska material:

  • Hur konstruerar vi uppgifter?
  • Hur varierar vi våra uppgifter?
  • Hur samspelar text och bild?

Målet med kursen

Målet med kursen är att du ska få syn på ditt eget skrivande och upptäcka vilka styrkor och svagheter du har som författare. Under kursen kommer vi utifrån olika textexempel att göra enkla analyser för hur man kan förbättra texterna. Vi kommer att göra praktiska och kreativa skrivövningar. Vi kommer att diskutera text och ge varandra respons. Du kommer att få arbeta på egen hand och i grupp. Vi kommer även att tala om textredaktörens roll och vilken hjälp vi kan ha av dennes "utifrånblick" på vårt skrivande.

Ta gärna med eget material eftersom det kommer att finnas tid till eget arbete med respons.

Kursledare

Pär Sahlin är lärare, läromedelsförfattare och skönlitterär författare. Han har gett ut ett femtiotal läroböcker inom svenskämnet från förskola till gymnasium, bland annat läromedels­serierna Klara svenskan, "Fixa texten", "Fixa genren" och "SOL NOVA Samhällskunskap". Sedan den skönlitterära debuten 2014 har han skrivit tretton barn- och ungdomsböcker, bland annat fantasyserien "Solhjärtats hemlighet" och de lättlästa böckerna "Leo och lögnerna" och "Nadir och ingen annan".

Han har arbetat som lärare i grundskolan i över 15 år och undervisat på Skrivarakademins Skrivarlinje. Sedan 2015 skriver han på heltid. 2016 tilldelades Pär läromedelsförfattarpriset Lärkan i kategori Mellanstadium.

Information

Kursavgift

1 700 kr (inkl. moms).

Kursavgiften inkluderar lunch, fika och middag på lördag, fika och lunch på söndag samt övernattning i enkelrum lördag-söndag. Du får en faktura på kursavgiften som borde vara avdragsgill för dig som har eget företag.

Dag och tid

Lördag 23 november
13.00 Start med lunch
14.00-18.00 Kurstid inklusive eftermiddagsfika
19.00 Middag

Söndag 24 november
9.00-14.30 Kurstid inklusive förmiddagsfika och lunch

Plats

Malmö. Clarion Hotel & Congress Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg 2

Anmälan

Anmäl dig till Läromedelförfattarnas handläggare Maria Ljungdahl, genom e-post adm@slff.se eller telefon 08-440 84 80.

Sista anmälningsdag: torsdag 7 november.
Anmälan är bindande.

Vid eventuellt förhinder återbetalas kursavgiften om din plats kan tas över av annan. Vid sjukdom som styrks av läkarintyg återbetalas deltagaravgiften med avdrag för en expeditionsavgift på 200 kr.

Max antal deltagare är 20 stycken. Platserna fördelas, efter anmälningstidens utgång, i den turordning som anmälningarna kommer in. Dock med viss förtur till de som inte deltagit i Läromedelsförfattarnas kurser tidigare.

Resekostnadsbidrag

Resekostnadsbidrag kan utgå för medlemmar i Läromedelsförfattarna med 17 kr/mil, tur och retur räknat från bostadsorten i Sverige till kursorten. Blanketter utdelas på kursen. Belopp under 100 kronor utbetalas inte. Vid samåkning betalas endast ett resekostnadsbidrag.