SLFF på SETT!

SLFF deltar på olika mässor med anknytning till skola, utbildning och litteratur. Exempel på mässor där SLFF deltar är Skolforum och SETT.

SETT-dagarna

SLFF har under några år deltagit med monter på SETT där vi på olika sätt har fört fram vårt budskap om vikten av kvalitativa läromedel.

Vår monter har bemannats av engagerade läromedelsförfattare. Ämnena läromedel, digitala som analoga, kommunernas satsning på läromedel och frågan om den olagliga kopieringen har diskuterats med stort intresse av mässbesökarna: lärare från alla årskurser och ämnen, skolledare och läraromedelsförfattare.

Om SETT

SETT - Scandinavian Educational Technology Transformation - är Skandinaviens största mässa och konferens inom det moderna och innovativa lärandet och startade år 2012.

SETT riktar sig främst till lärare, skolledare, förskollärare, pedagoger och till den som vill ta del av digitala verktyg och moderna fysiska lärmiljöer. En självklar mötesplats för SLFF.

Läs mer om SETT här.

Skolforum

SLFF har under flera år deltagit på Skolforum med monter och under senare år har Skolforum varit den arena där vi delat ut våra priser för läromedelsförfattare - Lärkan och Lärkungen.

Skolforum är Nordens största mötesplats för lärare, studie-och yrkesvägledare och skolledare.

Läs mer om Skolforum här.