Stockholm: Läromedel – en systematisk kunskapsbank för lärare?

Varmt välkommen till en författarkväll om bildning och praktisk klokhet i skola och undervisning där temat är läromedel ur ett lärarperspektiv.

Ruhi Tyson utgår från sitt forskningsarbete i bildnings­tradition. Han talar om vilken typ av pluralism av läromedel han ser borde vara givet för lärare, på samma sätt som det i hantverksyrken finns en uppsjö av såväl olika sorters handböcker, översikter av historiska tekniker och annat skrivet material till stöd för yrkesutövandet.

Ruhi Tyson är lektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik på Stockholms universitet och vid Waldorflärarhögskolan samt bokbindningslärare på Kristofferskolan. Hans intresseområde omfattar frågor om bildning och praktisk klokhet, yrkesutbildningars allmänbildande egenskaper och biografiska betydelse, förbindelsen mellan hantverk, pedagogik och terapi samt verkstadens pedagogiska potential. Tyson är författare till boken "Bildning och praktisk klokhet i skola och undervisning" (Natur & Kultur, 2019).

Dag och tid: 19 november kl. 18.00. Matig smörgås och kaffe från 17.30.
Plats: Stockholm. Freys Hotel, Bryggargatan 12, www.freyshotels.com/hitta-hit
Kostnad: Gratis för medlemmar i Läromedelsförfattarna. Övriga betalar 150 kr.
Förtäring: Kaffe och matig smörgås.
Anmälan: Senast 12 november till maria.ljungdahl@slff.se, 08-440 84 80. Medlemmar har förtur. Begränsat antal platser.

Resekostnadsbidrag kan utgå för SLFF-medlemmar, som fått inbjudan till detta lokala arrangemang, med 17 kr/mil tur och retur räknat från bostadsorten i Sverige. Belopp under 100 kronor utbetalas inte. Vid sam­åkning utbetalas endast ett resebidrag.