Upphovsrätt, avtalsrätt och förlagsavtal

Den 8 oktober träffade Johan Ingildsen-Olsson, Läromedelsförfattarnas jurist, medlemmar i Malmö för att prata om upphovsrätt, avtalsrätt och villkor.

Johan inledde med att berätta om varifrån upphovsrätten kommer för att sedan informera om villkor, avtalsrätt och förlagsavtal för läromedelsförfattare. Förutom viktig information gav kvällen utrymme för intressanta diskussioner och erfarenhetsutbyten författarkollegor emellan.

En nyttig och uppskattad kväll!