Vill lagstifta om rätt till läromedel

Den kommunala grundskolans likvärdighet brister kraftigt när det gäller elevers tillgång till läromedel. Ändring behövs, skriver Rickard Vinde, Svenska Läromedel och Jenny Lundström, Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, i en debattartikel i Dagens Samhälle den 15 februari.

Skolans likvärdighet är en av våra största utmaningar. Därför föreslår SLFF och branschorganisationen Svenska Läromedel att rätten till läromedel skrivs in i skollagen. Det skulle ge lärarna bättre förutsättningar, men framför allt ge eleverna en fast kunskapsgrund.

Läs hela artikeln i Dagens Samhälle här