Ny förbundsdirektör och vd för Läromedelsförfattarna

Läromedelsförfattarnas styrelse har utsett Frida Engman till ny förbundsdirektör och vd, efter fyra år som anställd i organisationen.

– Jag känner mig mycket hedrad och ser verkligen fram emot att tillsammans med medlemmar, styrelse och kansli arbeta med att vidareutveckla den fina intresseorganisation som Läromedelsförfattarna är, säger Frida Engman.

Engman har sedan 2015, då hon började på Läromedelsförfattarna, tagit verksamheten framåt. Hon har gedigen erfarenhet från civilsamhället, bland annat från biståndsorganisationen Svenska Afghanistankommittén där hon under flera år arbetade med medlemsengagemang och skolelevers intresse för Afghanistan.

– Vi är väldigt glada över att Frida Engman vill ta på sig uppdraget att leda vårt kansli och vår verksamhet som förbundsdirektör och vd. Hon har redan som verksamhetsledare visat att hon har både den förståelse, den kunskap och det engagemang som behövs i en tid när vi som förbund kanske är viktigare än någonsin, säger Per Kornhall, ordförande.

– Läromedelsförfattarna har stor potential att växa, såväl som aktiv medlemsorganisation som efterfrågad aktör i utbildningssverige. I en tid då barn och unga läser allt mindre och lärarbristen blir allt större är frågan om tillgång till kvalitativa läromedel extra angelägen. Min ambition är att vi ska nå ut till fler författare av läromedel och kurslitteratur, samt att vi med fötterna fast förankrade i upphovsrätten slår vakt om författares villkor, säger Engman.

Beslutet trädde i kraft den 14 december. Engman efterträder Per Solnes, och organisationen vill tacka honom för hans tid som kanslichef/vd.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Kornhall, ordförande
per.kornhall@laromedelsforfattarna.se
Telefon: 070-499 88 80

Frida Engman, förbundsdirektör/vd
frida.engman@laromedelsforfattarna.se
Telefon: 070-219 29 96