Arbetet med Läromedelsförfattarnas nya identitet

Samtidigt som förbundet fyller 60 år lanserar vi en ny visuell identitet, med nya färger och grafiska element. Vi får även en ny logotyp och kommer framledes kort och gott att kommunicera namnet Läromedelsförfattarna.

Lotta Thiringer är strategisk projektledare på Happy F&B och har lett arbetet med Läromedelsförfattarnas nya identitet. Vi träffade henne under den pågående arbetetsprocessen och ställde några frågor:

Hej Lotta! Ni har ju tagit fram en varumärkesplattform till läromedelsförfattarna, vill du berätta vad det innebär?

– Varumärkesplattformen kommer att hjälpa Läromedelsförfattarna att bli tydligare för omvärlden genom att visa vad ni står för och vad som gör er relevanta för era målgrupper. Det är ett verktyg för att skapa en konsekvent och attraktiv bild av varumärket långsiktigt.

Ni jobbar ju även på en visuell identitet, vad innebär det?

– Vi jobbar på en designplattform som ska beskriva hur Läromedelsförfattarna ska se ut i samtliga kanaler och kontaktytor. Den visar er identitet rent visuellt och innefattar bland annat logotyp, färger och typsnitt.

Varför är det här arbetet viktigt?

– Varumärkesupplevelsen är enormt viktig för att upplevas som relevant och attraktiv. I Läromedelsförfattarnas fall handlar det om att representera alla författare av läromedel och kurslitteratur, att locka fler medlemmar och att öka genomslaget för de viktiga frågor ni driver. Ett starkt varumärke hjälper er att nå ut med ert budskap genom bruset.

Hur har ni gått tillväga i ert arbete med Läromedelsförfattarna?

– Först intervjuade vi medlemmar, medarbetare och representanter för olika förlag, för att bilda oss en uppfattning om hur Läromedelsförfattarna uppfattas idag. Därefter gjorde vi en omvärldsanalys för att se hur ni bäst kan positionera er i utbildningssverige. I varumärkesutvecklingen är det alltid viktigt att utgå från fakta och nuläge och kombinera det med en bild av framtiden för att nå dit man vill.

Kan du avslöja något kring hur den visuella identiteten kommer se ut eller hur ni tänker i arbetet med den?

– Vi är fortfarande i ett utforskande stadie, så vi kan inte avslöja alltför mycket. Men vi tror det är viktigt att hitta en symbol ni kan jobba med i alla de medier ni finns i. Sociala medier kommer spela en viktig roll för er framöver och många söker efter information på nätet idag, så vi gör en identitet som fungerar både i analog och digital kommunikation.

Hur har det varit att jobba med Läromedelsförfattarna?

– Det har varit både engagerande och utvecklande. Att arbeta med Läromedelsförfattarna är något alla i arbetsgruppen känner är givande, i och med att läromedelsfrågan berör hela samhället, och hur den landar får stora konsekvenser. Det handlar någonstans om Sveriges framtid.

Vad tror du den här förändringen kommer innebära för organisationen?

– Jag tror den kommer innebära ökad uppmärksamhet för vikten av läromedel av hög kvalitet i all utbildning, och den viktiga roll författaren spelar. Fler författare kommer upptäcka er och vilja bli medlemmar. På längre sikt tror jag det kommer leda till ett bättre utbildningssystem i Sverige.

Den här intevjun hittar du även i Manus (nr 4) som utkom den 12 december.