Medlemsundersökning 2019

Vad är det bästa med att vara medlem i SLFF? Vi vill veta vad du uppskattar och vad vi kan göra bättre.

Vi genomför en medlemsundersökning för att samla in synpunkter och önskemål kring medlemskapet i SLFF. Dels för att veta vad medlemmarna uppskattar, dels fånga upp om det finns saker vi kan göra bättre. Medlemmarnas åsikter är av stor vikt för oss och resultatet från undersökningen kommer att utgöra ett viktigt underlag när vi siktar framåt och planerar förbundets arbete.

Medlemsundersökningen görs digitalt genom ett verktyg som heter Survey Generator. Alla medlemmar får inom kort en länk till frågorna via sin e-postadress.

Har du frågor om medlemsundersökningen är du välkommen att kontakta SLFF:s utvecklingsledare Frida Engman genom att e-posta frida.engman@slff.se eller ringa 08-440 84 80.

Tusen tack på förhand för att du tar dig tid att svara!