Kurs: Digitala verktyg - skapa texter med inslag av bild, film och ljud

Nya krav i läroplanen med mer fokus på digitalisering ställer också nya krav på undervisningen. Nu erbjuder vi dig en kurs där du får lära dig att arbeta med ett digitalt verktyg inom multimodalitet såsom text, bild, film och ljud. Kursen hålls den 2-3 februari i Stockholm med sista anmälningsdag den 3 januari. Välkommen!

I en multimodal text samverkar olika kommunikationsformer, till exempel text, bild, film och ljud. Multimodala inslag kan hjälpa oss att uttrycka det vi vill och få mottagaren av texten att bättre förstå den.

Även interaktiva och mer visuellt tilltalande inslag kan hjälpa mottagaren i läsandet, och kan spela en viktig roll i det språk-, och kunskapsutvecklande arbetet med eleverna. Dessa inslag kan med relativt enkla medel integreras i texter för att väcka nyfikenhet, inspirera till fortsatt läsande och främja kunskapsutveckling.

Kursinnehåll

Kursen inleds med en övergripande föreläsning om digital kompetens. I begreppet ingår både att kunna hitta och bedöma information samt att kunna producera, redovisa och utbyta information. Vi talar även om de senaste läroplansförändringarna som har mer fokus på digitalisering och vad de innebär för undervisning i alla ämnen.

Vi blir sedan mer praktiska och visar på konkreta exempel från våra klassrum och berättar om hur vi har arbetat med digitala verktyg och multimodala inslag i undervisningen.

Mål

Att möta de nya kraven i läroplanen för grundskolan för 2019, genom att arbeta med iPaden/datorn som ett digitalt verktyg inom multimodalitet såsom text, bild, film och ljud.

Målgrupp

Kursen vänder sig till de som vill lära sig att använda sig av iPad (eller dator) för skapande av multimodala texter på en lite mer grundläggande nivå.

OBS! En iPad med möjlighet att ladda ner appar kommer att behövas för att få ut maximalt av kurs­en, man kan även använda en dator i vissa moment.

Föreläsarna

Patricia Diaz
Språklärare, pedagogisk utvecklare på KTH, föreläsare och författare. Medförfattare till Skolverkets lärportal för digitalisering. Digitala Diaz - digitaladiaz.se

Camilla Askebäck Diaz
Ma/NO-lärare och förstelärare i digitala verktyg på Södermalmsskolan i Stockholm. Utbildningskonsult, föreläsare och författare. Utsedd till "Sveriges Bästa Lärare 2016" av Sydsvenska Handelskammaren.

Patricia och Camilla föreläser och skriver böcker om skolans digitalisering och hur digitala verktyg kan användas för att främja elevernas kunskapsutveckling. Tillsammans ansvarar de även för det pedagogiska innehållet i IT-klubben för fritids åk 1–3, www.kunskapsklubbar.se.

Tid och plats

Lördag den 2 februari kl. 11.00–17.30.
Middag kl. 19.00.
Söndag den 3 februari kl. 09.00–13.30 inklusive lunch.

Central Hotel, Vasagatan 38, Stockholm.
https://ligula.se/profilhotels/central-hotel/

Kursavgift och anmälan

1 800 kr (inkl. moms).

Kursavgiften inkluderar kost, övernattning i enkelrum lö-sö och moms. Dessa kostnader torde vara avdragsgilla för dig som har näringsverksamhet. SLFF svarar för övriga kurskostnader. Du får en faktura på kursavgiften.

Anmäl dig till Läromedelsförfattarnas handläggare Maria Ljungdahl, genom att e-posta till adm@slff.se eller ring 08-440 84 80 (vxl).

Sista anmälningsdag: Torsdag den 3 januari.
Anmälan är bindande.

Max antal deltagare är 20 stycken. Platserna fördelas, efter anmälningstidens utgång, i den turordning som anmälningarna kommer in. Dock med viss förtur till de som inte deltagit i SLFF:s kurser tidigare.

Vid eventuellt förhinder återbetalas kursavgiften om din plats kan tas över av annan. Vid sjukdom som styrks av läkarintyg återbetalas deltagaravgiften med avdrag för en expeditionsavgift på 200 kr.

Kursvärd: Representant från Läromedelsförfattarna.

Resekostnadsbidrag: Resekostnadsbidrag kan utgå för medlemmar Läromedelsförfattarna med 10 kr/mil, tur och retur räknat från bostadsorten i Sverige till kursorten. Blanketter utdelas på kursen. Belopp under 100 kronor utbetalas inte. Vid samåkning betalas endast ett resekostnadsbidrag ut.