Medlemsvillkor

Här finns information om medlemsavgift, inbetalningsförfarande samt behandling av personuppgifter.

Medlemsavgift

Ordinarie avgift för medlemskap i SLFF är 600 kr per år och gäller för tiden 1 juli – 30 juni. Årsavgift fastställs på SLFF:s förbundsmöte.

Reducerad avgift

För stödjande medlemskap betalas en lägre avgift. Vem som kan bli stödjande medlem avgörs av SLFF:s antagningsnämnd.

Inbetalning

När ansökan för medlemskap har beviljats kommer du att få ett inbetalningskort till den adress du har uppgivit i din ansökan.

Behandling av personuppgifter

Läs i vår integritetspolicy om hur vi behandlar dina personuppgifter.